Het gaat om elkaar helpen, samendoen en zelf organiseren. Van onze gemeente een plek maken waar inwonersinitiatieven en activiteiten anderen inspireren om mee te doen.

Datum         Donderdag 11 maart
Tijd              Van 17.00 – 18.00 uur (uitloop tot 18.30 uur)
Waar           Digitaal via Facebook en YouTube kanaal van de gemeente (aanmelden niet nodig)
Voor wie      Inwoners, raadsleden en andere belangstellenden
 

Nieuwe visie op de sociale basis

Bij de sociale basis gaat het om de aanwezigheid van informele netwerken, basisvoorzieningen en inwonersinitiatieven in een dorp. De sociale basis in een dorp staat of valt met burgerparticipatie. Daarom ontwikkelen wij een nieuwe visie op de sociale basis samen met inwoners en worden per dorp de behoeften, wensen, ideeën en initiatieven meegenomen. Deze visie moet in het derde kwartaal klaar zijn en daarna worden vastgesteld door de gemeenteraad. De visie vormt de basis om per dorp maatwerk te kunnen leveren als het gaat om ondersteuning.

Programma inspiratiesessie

Tijdens de digitale inspiratiesessie op 11 maart vertellen o.a. wethouders Margreet Jonker (Achtkarspelen) en Andries Bouwman (Tytsjerksteradiel) over het waarom van het versterken van de sociale basis en waaraan ze werken met de dorpen. Vijf inwonersinitiatieven vertellen wat zij opgezet hebben in hun dorp. Ook horen we graag uw mening over de sociale basis. Dit doen we door middel van een interactieve tool, de Mentimeter. Daarvoor heeft u, naast een laptop/computer voor het volgen van de sessie, een smartphone of tablet nodig