Heeft u op dit moment door de coronamaatregelen veel minder inkomen dan anders? En heeft u hierdoor problemen met het betalen van uw woonkosten (huur of de rente voor de hypotheek en de kosten van gas, water en elektriciteit)? Dan kunt u misschien een bijdrage uit de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) krijgen. De Tonk geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. 

Hoe werkt het?

Als het inkomen van u en uw eventuele partner in januari 2021 ten opzichte van januari 2020 met tenminste 30% is gedaald door de coronamaatregelen, dan kunt u een aanvraag doen voor een Tonk-bijdrage. Wat u dan kunt krijgen hangt af van de hoogte van uw woonkosten en uw eventuele ruimte in het inkomen en vermogen. 

Het uiteindelijke bedrag wordt over de hele periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 in 1 keer uitbetaald. 

Heb ik recht op een Tonk-bijdrage?      

Er zijn een paar voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tonk-bijdrage. Deze zijn:

  • U heeft in januari 2021 ten minste 30% minder inkomen dan in januari 2020 en dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen (en niet ergens anders door). Van het inkomen van zelfstandig ondernemers wordt een zo goed mogelijke schatting gemaakt. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten van uw personeel (NOW) voor zelfstandig ondernemers telt niet mee.
  • U bent ouder dan 18 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U bent niet gedetineerd. 
  • U verblijft gedurende de looptijd van de Tonk niet langer dan 4 weken in het buitenland.
  • U heeft op dit moment minder dan € 6.295 (alleenstaande) of € 12.590 (alleenstaande ouder of echtpaar/samenwonenden) aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en minderjarige kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins. Bent u ondernemer? Dan telt het vermogen in uw onderneming niet mee. 
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

De Tonk is een vorm van bijzondere bijstand. Dat betekent: 

  • Er wordt gekeken naar de ruimte in het inkomen en het vermogen. Het huidige maandelijks netto-inkomen dat meer is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm is de ruimte (bekijk de tabel met bijstandsnormen onderaan deze pagina).
  • Vermogen dat meer is dan de vrij te laten grens van € 6.295 (alleenstaande) of € 12.590 (alleenstaande ouder of echtpaar/samenwonenden) is de ruimte. De ruimte in het inkomen en vermogen kunt u gebruiken om (een deel van) de kosten mee te betalen.
  • De Tonk-bijdrage heeft geen gevolgen voor de aangifte inkomstenbelasting.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de Tonk-bijdrage? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Hoe vraag ik de Tonk-bijdrage aan?

U vraagt de Tonk-bijdrage aan met het aanvraagformulier onderaan deze pagina. In het aanvraagformulier staat aangegeven welke zaken u samen met het formulier naar ons toe moet sturen.

Wanneer krijg ik bericht?

Als wij het formulier hebben ontvangen krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op een Tonk-bijdrage.