Heeft u door de coronacrisis in 2020 veel minder inkomen dan anders gehad? En heeft u hierdoor problemen met het betalen van uw woonkosten (huur of de rente voor de hypotheek en de kosten van gas, water en elektriciteit)? Dan kunt u misschien een bijdrage uit de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) krijgen. De Tonk geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. 

Hoe werkt het?

Als het inkomen van u en uw eventuele partner in januari 2021 ten opzichte van januari 2020 met tenminste 30% is gedaald door de coronamaatregelen, dan kunt u een aanvraag doen voor een Tonk-bijdrage. Wat u dan kunt krijgen hangt af van de hoogte van uw woonkosten en uw eventuele ruimte in het inkomen en vermogen. 

Het uiteindelijke bedrag wordt over de hele periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 in 1 keer uitbetaald. 

De Tonk is niet alleen voor zelfstandig ondernemers

Maar voor alle inwoners die een forse verlaging van het inkomen hebben gehad.

Heb ik recht op een Tonk-bijdrage?      

Er zijn een paar voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tonk-bijdrage. Deze zijn:

  • U heeft in januari 2021 ten minste 30% minder inkomen dan in januari 2020 en dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen (en niet ergens anders door). Van het inkomen van zelfstandig ondernemers wordt een zo goed mogelijke schatting gemaakt. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten van uw personeel (NOW) voor zelfstandig ondernemers telt niet mee.
  • U bent ouder dan 18 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U bent niet gedetineerd. 
  • U verblijft gedurende de looptijd van de Tonk niet langer dan 4 weken in het buitenland.
  • U heeft op peildatum 1 januari 2021 minder dan € 6.295 (alleenstaande) of € 12.590 (alleenstaande ouder of echtpaar/samenwonenden) aan geldmiddelen die direct beschikbaar zijn. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en minderjarige kinderen, en de waarde van beleggingen of bitcoins. Het vermogen in uw woning telt dus niet mee. En bent u ondernemer? Dan telt het vermogen in uw onderneming ook niet mee.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

De Tonk is een vorm van bijzondere bijstand 

We kijken naar uw inkomen en vermogen om vast te stellen welke kosten u zelf kunt betalen. Komt u inkomen of vermogen boven een bepaalde grens? Dan wordt uw Tonk-bijdrage lager.

U krijgt de volledig berekende Tonk-bijdrage als:

  • uw netto-inkomen op 1 januari 2021 lager was dan 110% van de bijstandsnorm en;
  • uw vermogen op 1 januari 2021 minder was dan € 6.295,00 (voor alleenstaanden) of € 12.590,00 (voor alleenstaande ouders en samenwonenden).

Was uw netto-inkomen of vermogen op 1 januari 2021 hoger dan bovenstaande bedragen? Dan trekken we het deel dat erboven komt van uw Tonk-bijdrage af.

De Tonk-bijdrage heeft geen gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de Tonk-bijdrage? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0511. Wij helpen u graag.

Verklaring “oninbaar lijden” ozb niet-woningen

Bent u ondernemer in de gemeente Tytsjerksteradiel en heeft u een Tonk-bijdrage gekregen? En heeft u op het aanvraagformulier ons toestemming gegeven voor het overdragen van uw persoons- en bedrijfsgegevens aan de afdeling Belastingen van de gemeente? Dan komt u automatisch in aanmerking voor een verklaring van “oninbaar lijden” voor de aanslag ozb niet-woningen. Dat betekent dat u dan de ozb-aanslag voor 2021 voor niet-woningen niet hoeft te betalen.

Hoe vraag ik de Tonk-bijdrage aan?

U vraagt de Tonk-bijdrage aan met het aanvraagformulier onderaan deze pagina. In het aanvraagformulier staat aangegeven welke zaken u samen met het formulier naar ons toe moet sturen.

Wanneer krijg ik bericht?

Als wij het formulier hebben ontvangen krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op een Tonk-bijdrage.