Per 1 januari 2021 gelden er nieuwe tarieven voor zwembad De Sawn Doarpen.

Hieronder ziet u de tarieven voor zwembad De Sawn Doarpen:

Product 2021
Los kaartje € 4,00
10-badenkaart € 35,00
Gezinsabonnement € 210,00
Persoonlijk abonnement € 75,00