Voor 2021 is subsidiegeld beschikbaar om voor ouderen, kwetsbare groepen en jongeren de eenzaamheid te verminderen en ontmoetingsmogelijkheden te vergroten. De regeling heet ‘Versterken van zelf- en samenredzaamheid door professionele organisaties’.

Er is in totaal eenmalig € 100.000 beschikbaar voor professionele organisaties, maximaal € 25.000 per aanvraag. Minimaal 25% van het totaalbedrag moet door uw organisatie zelf worden gefinancierd (in geld of uren). Aanvragen kan tot en met 30 november 2021.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

De subsidieregeling is gericht op het verminderen van eenzaamheid en het vergroten van ontmoetingsmogelijkheden. Het initiatief moet aan de volgende eisen voldoen:

  • Het initiatief werkt preventief: meer of duurdere zorg wordt voorkomen;
  • Het initiatief is nieuw;
  • Het initiatief is een samenwerking tussen verschillende partijen;
  • Het initiatief leidt tot een duurzaam resultaat.

Verder kijken we naar de effectiviteit van het initiatief: de verhouding tussen prijs, kwaliteit en bereik.

Uw initiatief krijgt per eis punten toegekend. De initiatieven met het hoogste puntenaantal worden gehonoreerd.

Voorbeelden van initiatieven

Een aantal willekeurige voorbeelden van initiatieven die in aanmerking zouden kunnen komen:

  • Extra jongerenwerk inzetten in een dorp en als pilot kijken wat dat doet met de zorgvraag van jongeren in dat dorp
  • Een huiskamer opzetten voor laagdrempelige ontmoeting of dagbesteding zonder indicatie realiseren.

Vraag de subsidie online aan

Lees de tekst van de subsidieregeling.

Hoe verloopt het verder?

U krijgt binnen 8 weken bericht of uw subsidieaanvraag wordt toegewezen.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u die stellen aan Nynke Talstra, n.talstra@achtkarspelen.nl.