Voor 2021 kunt u subsidie aanvragen om voor ouderen, kwetsbare groepen en jongeren de eenzaamheid te verminderen en ontmoetingsmogelijkheden te vergroten.

De regeling heet ‘Versterken van zelf- en samenredzaamheid door inwoners’. Er is in totaal eenmalig € 100.000 beschikbaar, maximaal € 5.000 per aanvraag. Aanvragen kan tot en met 30 november 2021.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Uw initiatief moet de eenzaamheid verminderen en de ontmoetingsmogelijkheden vergroten. Denk bijvoorbeeld aan een beweegtuin of een pannakooi maken, een dorpstuin opzetten of een wekelijkse gezamenlijke maaltijd aanbieden.

Daarnaast gelden de volgende regels:

  • Het initiatief werkt preventief: meer of duurdere zorg wordt voorkomen;
  • Het initiatief is nieuw.

Vraag de subsidie online aan

Lees de tekst van de subsidieregeling.

Hoe verloopt het verder?

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. U krijgt binnen 8 weken bericht of uw aanvraag wordt toegewezen.

Heeft u nog vragen?

Stel deze aan Nynke Talstra, via n.talstra@achtkarspelen.nl.