De gemeente Tytsjerksteradiel ontvangt €320.500 subsidie voor het verbeteren van verkeersveiligheid.

De subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt gebruikt om drie knelpunten in de gemeente verkeersveiliger te maken. In Burgum en Gytsjerk starten in het najaar projecten. Wethouder Tytsy Willemsma is verheugd over de toekenning van het geld. ‘Wy fine it wichtich om te ynfestearjen te bliuwen yn ferkearsfeiligens. Mei dizze subsydzje kinne wy in oantal ûnfeilige knipepunten oanpakke.’

Drie projecten

De plannen voor de drie knelpunten worden door de gemeente uitgewerkt. ’Wy ferwachtsje dat de útfiering van de projekten yn de hjerst en takommend jier starte kinne’, aldus wethouder Tytsy Willemsma. Het fietspad aan de Oude Commissieweg in Burgum wordt verbreed omdat het niet voldoet aan de norm voor landelijke hoofdfietsroutes. De fietsroute wordt waar mogelijk verbreed naar 3,5 meter. Voor het kruispunt Raadhuisweg/Lageweg in Burgum gaat de gemeente onderzoeken welke maatregelen bij kunnen dragen aan de verkeersveiligheid. In de huidige situatie is bijvoorbeeld het oversteken van fietsers tussen het kruispunt en de rotonde niet voldoende veilig. Mogelijk worden hier aparte fietspaden aangelegd. In Gytsjerk gaat de gemeente in samenspraak met de inwoners van het dorp de ’30-km zone’ verbeteren. Ter hoogte van de kruising Canterlandseweg/Rinia van Nautaweg Noord, komen snelheidsremmende maatregelen op de aansluitende wegen om de zone te versterken.

Verkeersbord

Relevant nieuws