De sportactiviteiten hebben het afgelopen jaar veelal niet door kunnen gaan vanwege de coronamaatregelen. Of slechts in aangepaste vorm met aanvullende maatregelen. Sportverenigingen hebben hierdoor financiële schade geleden. Het Rijk heeft aan de gemeente een bijdrage beschikbaar gesteld voor compensatie aan sportverenigingen.

Hoe werkt het?

Subsidie aanvragen

Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor compensatie van de geleden schade door de maatregelen rond het coronavirus. Het gaat hier om schade die is ontstaan in de periode van 15 maart tot en met 31 december 2020. De subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0511 of email gemeente@t-diel.nl