U stemt door het witte rondje voor de kandidaat van uw keuze rood te kleuren.

Vergist u zich?

U geeft het stembiljet terug aan de voorzitter, waarna u een nieuw stembiljet krijgt. Let op: u krijgt maar 1 keer een nieuw biljet.

Blanco stemmen mag

U stemt blanco door geen keuze te maken en vervolgens het stembiljet, dichtgevouwen, in de stembus te doen. Deze stem is geldig en telt mee voor het opkomstpercentage, maar telt niet mee voor de uitslagberekening.