Bent u op de dag van de verkiezing niet in de gemeente? U kunt ook in een andere gemeente stemmen. U heeft dan een kiezerspas nodig. Uw stempas wordt dan ongeldig.

Online aanvragen

U kunt een kiezerspas online aanvragen met uw DigiD. Doe dat uiterlijk vrijdag 12 maart tot 17.00 uur. U krijgt de kiezerspas dan thuisgestuurd.

Vraag kiezerspas aan

Met formulier aanvragen

Vul het formulier Verzoek om een kiezerspas in en stuur het in. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart bij ons binnen zijn. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan mee. U ontvangt een kiezerspas.

Aanvragen op gemeentehuis

U mag een kiezerspas ook op het gemeentehuis aanvragen. Neem uw stempas dan mee om het in te leveren. Maak hier eerst een afspraak voor. 

Kiezerspas als volmacht

U kunt met uw kiezerspas ook iemand van binnen de gemeente machtigen om te stemmen. Vul hiervoor de achterkant van uw kiezerspas in. U en de persoon die u machtigt moeten deze ondertekenen. Bij het stemmen moet de gemachtigde uw identiteitsbewijs, of een kopie ervan, laten zien.

Wilt u iemand voor u laten stemmen die in een andere gemeente woont? Dan kunt u die persoon een volmacht geven.