Bent u op de dag van de verkiezing niet in de gemeente? U kunt ook in een andere gemeente stemmen. U heeft dan een kiezerspas nodig. Uw stempas wordt dan ongeldig.

Online aanvragen

U kunt een kiezerspas online aanvragen met uw DigiD. Doe dat uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 tot 17.00 uur. U krijgt de kiezerspas dan thuisgestuurd.

DigiD linkVraag kiezerspas aan

Met formulier aanvragen

Vul het formulier Verzoek om een kiezerspas Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân in en stuur het in. U kunt het mailen naar verkiezingen@t-diel.nl. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023, 17.00 uur bij ons binnen zijn. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan mee. U ontvangt een kiezerspas.

Verzoek om een kiezerspas Provinciale Staten

Verzoek om een kiezerspas Wetterskip Fryslân

Aanvragen op gemeentehuis

U mag een kiezerspas ook op het gemeentehuis aanvragen. Neem uw stempas dan mee om het in te leveren. Maak hiervoor eerst een afspraak. Het aanvragen van een kiezerspas op het gemeentehuis kan tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 tot 16.30 uur.

Kiezerspas als volmacht

U kunt met uw kiezerspas ook een kiezer van binnen de provincie Fryslân machtigen om voor u te stemmen. Vul hiervoor de achterkant van uw kiezerspas in. U en de persoon die u machtigt moeten deze ondertekenen. Bij het stemmen moet de gemachtigde uw identiteitsbewijs, of een kopie ervan, laten zien.

Volmachtbewijs

U kunt met een volmachtbewijs een kiezer van binnen de provincie Fryslân machtigen om uw stem uit te brengen. U vraagt dan een volmachtbewijs aan. Uw stempas is dan niet meer geldig en de persoon die u machtigt ontvangt een volmachtbewijs thuis, waarmee hij of zij voor u kan stemmen binnen deze provincie. Deze persoon kan zelf een stembureau kiezen waar hij of zij de eigen stem, tegelijk met uw stem uit kan brengen. Deze gemachtigde hoeft geen (kopie) van uw identiteitsbewijs te tonen op het stembureau. Informatie over iemand anders laten stemmen (volmacht) vindt u hier(externe link).