Natuurlijk mag u ook op natuurijs (buiten de natuurijsbanen dus) schaatsen. De Ryptsjerkerpolder en de Jan Durkspolder bij Earnewâld zijn vaak drukbezochte schaatsplekken. Ook daar gelden de coronamaatregelen, dus houd 1,5 meter afstand, schaats met zijn tweeën en vermijd drukte. Parkeer op de daarvoor bestemde plekken en houd de wegen vrij voor de hulpdiensten.

Is het te druk?
Kijk waar u ergens anders op natuurijs kunt schaatsen. Op friescheijsbond.frl/schaatskaart staat aangegeven waar u op natuurijs kunt schaatsen. En Omrop Fryslân heeft een mooi overzicht van natuurijsbanen.

En bij natuurijs is het extra belangrijk om op de veiligheid te letten:

Meer informatie over veilig schaatsen op natuurijs kunt u ook hier vinden.