De politie, burgemeester Gebben en een aantal medewerkers van gemeente Tytsjerksteradiel hebben donderdag een inbraakpreventie actie gehouden. De actie vond plaats in Aldtsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk, Tytsjerk en Hurdegaryp.

Doel: bewustwording

Met de zogenoemde ‘voetjesactie’ wil de politie en gemeente bewoners alert maken op de beveiliging van hun eigendommen. Er werden in totaal ruim 200 woningen in de gemeente gecontroleerd. Opvallend was het aantal poorten en schuren die niet afgesloten waren. Daarnaast werden in de betreffende schuren vaak ook nog fietsen gevonden die niet op slot stonden. 

Tijdens de voetjesactie was er ook aandacht voor zaken als niet afgesloten deuren en ramen en onvoldoende verlichting in of rondom woningen. Daarnaast werd er gelet op de aanwezigheid van alledaagse objecten zoals containers en ladders die door inbrekers gebruikt kunnen worden om een woning binnen te komen.

Wit voetje

Op plekken waar de situatie niet in orde was, legden de agenten een ‘wit voetje’ neer met daarop een tekst die de bewoners moet attenderen op het feit dat hun woning of schuur makkelijk doelwit is voor inbrekers. Er werden ook gesprekken gevoerd met bewoners om ze bewust te maken van de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om inbraken en diefstallen tegen te gaan. De preventieactie werd door velen zeer gewaardeerd.