Zelfstandigen en ondernemers die zwaar getroffen zijn door de maatregelen vanwege Covid-19 en in aanmerking komen voor de TONK regeling, komen automatisch ook in aanmerking voor een verklaring van ‘oninbaar lijden’ voor de aanslag OZB niet-woningen. Dat betekent dat zij de OZB-aanslag voor 2021 voor niet-woningen niet hoeven te betalen. Getroffen ondernemers kunnen tot 1 oktober 2021 bij de gemeente een aanvraag doen voor de TONK-regeling. Dat kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Het college heeft dit besluit genomen nadat een aantal raadsfracties op initiatief van de VVD raadsvragen had gesteld over extra steun aan getroffen ondernemers.

TONK-regeling

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand. De regeling biedt een vergoeding in de woonlasten (kale huur of rentelasten bij koop) en de energie- en waterlasten voor de duur van 9 maanden (januari 2021 tot oktober 2021). Voor zelfstandigen en ondernemers is daar nu ook de OZB-niet woningen aan toegevoegd. Een bijdrage uit de TONK -regeling kan tot uiterlijk 1 oktober 2021 worden aangevraagd wanneer het inkomen in de periode vanaf 1-1-’20 tot 1-1-’21 ten minste met 30% is gedaald.

Meer informatie over de TONK kunt u lezen op deze pagina.

Relevant nieuws