Een begeleidster van Kearn Welzijn gaf een half uur bewegingsles  voor ouderen. Wethouder Gelbrig Hoekstra kwam langs om de ouderen te stimuleren om mee te doen.

Vanaf hun eigen balkon of in de tuin van Heemstra State konden de ouderen meebewegen op muziek. Alle spieren werden losgemaakt en er werd veel gedanst en gelachen. “Dit is een prachtig voorbeeld van een sportief en sociaal samenzijn, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra. De ouderen die niet meededen, genoten wel vanaf hun balkon of vanuit hun kamer.” Ook een aantal kinderen van het kinderdagverblijf op Heemstra State deden mee.

Deze balkonbeweegsessies werden op meerdere plaatsen in de gemeente gehouden. Het is een initiatief van Kearn Welzijn en High Five Sportstimulering, als onderdeel van de Nationale Balkon Beweegdag van het Nationaal Ouderenfonds.

Balkonbewegen in Tytsjerksteradiel