Wie mogen stemmen?

Home > Organisatie & bestuur > Wie mogen stemmen?

Wie mogen stemmen?

Provinciale Statenverkiezingen

Om een stem uit te kunnen brengen bij de Provinciale Statenverkiezingen gelden voorwaarden. De gemeente Tytsjerksteradiel stuurt u een stempas toe als u:

  • op 4 februari 2019 staat ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Tytsjerksteradiel;
  • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent;
  • niet van het kiesrecht bent uitgesloten;
  • de Nederlandse nationaliteit hebt.

Waterschapsverkiezingen

Om een stem uit te kunnen brengen bij de Waterschapsverkiezingen gelden voorwaarden. De gemeente Tytsjerksteradiel stuurt u een stempas toe als u:

  • op 4 februari 2019 staat ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Tytsjerksteradiel;
  • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent;
  • niet van het kiesrecht bent uitgesloten;
  • de Nederlandse nationaliteit hebt, onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Unie of een andere vreemde nationaliteit hebt en rechtmatig in Nederland verblijft.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?