Stemmen in een andere gemeente

Home > Organisatie & bestuur > Stemmen in een andere gemeente

Stemmen in een andere gemeente

Met een kiezerspas kunt u voor de Provinciale Statenverkiezing op elk stembureau binnen de provincie Fryslân stemmen en voor de Waterschapsverkiezing op elk stembureau binnen de grenzen van het Wetterskip Fryslân. Het kan handig zijn om in een andere gemeente te stemmen dan die waar u staat ingeschreven. In dat geval kunt u uw stempas omzetten in een kiezerspas.

Hoe vraag ik het aan / wat moet ik doen?

 • Schriftelijk: via het formulier aanvraag kiezerspas model K6 (onderaan deze pagina) tot uiterlijk 15 maart 2019. Als u al een stempas heeft ontvangen, dan moet u deze bij het verzoek voegen.
 • Persoonlijk: ná ontvangst van de stempas en tot uiterlijk 19 maart 2019 om 12.00 uur. U moet dan persoonlijk naar het gemeentehuis gaan van de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u de stempas en uw geldige legitimatiebewijs.

Wat heb ik nodig?

 • Stempas
 • Een Nederlands paspoort, identiteitskaart, en rijbewijs of  verblijfsdocument. Ook zijn andere Europese identiteitsbewijzen geldig (behalve een Zwitsers rijbewijs). Het legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruik maken van een legitimatiebewijs waar op staat 'geldig tot 19 maart 2014’ en of elke latere datum.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt.
 • Heeft u al een stempas in huis? Dan moet u deze bij uw verzoek om een kiezerspas toevoegen.
 • Model K6. Aanvragen kiezerspas (deze vindt u onderaan deze pagina).

Kiezerspas als volmacht

U kunt ook met een aan u verstrekte kiezerspas iemand buiten Tytsjerksteradiel machtigen om voor u te stemmen. Om iemand te machtigen (volmacht), vult u de achterkant van uw kiezerspas in. Daarna moet de achterkant van de kiezerspas door 2 personen ondertekend worden. Die 2 personen zijn:

 • u als volmachtgever
 • de persoon die voor u gaat stemmen: de gemachtigde.

Pas als beide handtekeningen op de achterkant van de kiezerspas staan, is de volmacht geldig.

Voorwaarden verlenen van volmacht via een kiezerspas

 • De persoon die u machtigt moet als kiezer geregistreerd staan in de provincie Fryslân voor de Provinciale Statenverkiezing en binnen de grenzen van het Wetterskip Fryslân voor de Waterschapsverkiezing.
 • Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien.

Documenten:

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?