Stembureaus

Home > Organisatie & bestuur > Stembureaus

Stembureaus

Er zijn in totaal 25 stembureaus in de gemeente Tytsjerksteradiel. Alle stembureaus zijn open van 07.30 tot en met 21.00 uur. 


Waar kunt u stemmen?

 1. BURGUM, Gemeentehuis, Raadhuisweg 7
 2. BURGUM, Berchhiem, Prinses Margrietstraat 1
 3. BURGUM, ver.gebouw De Stryp, Bulthuissingel 7
 4. BURGUM, Glinstra State, Freerk Bosgraafstraat 18
 5. NOARDBURGUM, lokaliteit van de Geref.kerk (vrijgemaakt), Rijksstraatweg 23
 6. NOARDBURGUM, De Balstien, van Cronenburgweg 1
 7. JISTRUM, Kantine sportvereniging, Fjildwei 8
 8. EASTERMAR, Hotel Meerzigt, Elte Martens Beimastrjitte 8
 9. SUMAR, De Kamp, Knilles Wytseswei 15
 10. GARYP, It Geahûs, Greate Buorren 15
 11. EARNEWALD, Hotel Princenhof, Piet Miedemaweg 15
 12. SUWALD, De Suderfinne, Kerkbuurt 2
 13. TYTSJERK, Yn ‘e Mande, Noarderein 1
 14. HURDEGARYP, Bennemastate,  Rijksstraatweg 165
 15. HURDEGARYP,  MFC It Maskelyn, Easter Omwei 5
 16. HURDEGARYP,  Nieuw Perspectief, Swagermanstraat 42
 17. RYPTSJERK, De Einekoer, Heermawei 3
 18. GYTSJERK De Canterlanden, Canterlandseweg 8
 19. MUNEIN, De Mounestien, Mounewei 1
 20. OENTSJERK, Heemstra state, Frisiastate 23
 21. ALDTSJERK, Oerein, van Sminiaweg 68
 22. WYNS, De Skule, Wyns 8A
 23. GYTSJERK, Openbare Bibliotheek, Simke Kloostermanstrjitte 6
 24. BURGUM, Hulpmiddelencentrum, WM Oppedijk van Veenweg 40
 25. BURGUM, Het Martinushuis (RK), Hillamaweg 37


Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Is het stembureau dat op mijn stempas staat het dichtstbijzijnde?

Het stembureau dat op de stempas staat, is het stembureau dat bij uw wijk hoort. Maar u mag ook gaan stemmen in een ander stembureau binnen de gemeente, u bent dus niet verplicht om te stemmen bij het stembureau dat op uw stempas staat.

Kan ik ook in een andere gemeente mijn stem uitbrengen?

Voor de Provinciale Statenverkiezing en voor de Waterschapsverkiezing kunt u uw stem uitbrengen in een andere gemeente.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?