Stadsregio Leeuwarden

Home > Organisatie & bestuur > Stadsregio Leeuwarden

Stadsregio Leeuwarden

De gemeenten Tytsjerksteradiel, Boarnsterhim, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menameradiel en Littenseradiel werken in de Stadsregio Leeuwarden samen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, recreatie en toerisme, kennis en economie. Door deze vergaande samenwerking worden stedelijke en landelijke kwaliteiten van de stadsregio versterkt en kunnen de regionale kansen volledig worden benut. Leeuwarden heeft in de stadsregio een centrale positie door zijn economische en culturele activiteiten.

Meer informatie

Meer informatie over de stadsregio staat op www.stadsregioleeuwarden.nl.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?