Politieke termijnagenda

Home > Organisatie & bestuur > Publicaties en verslagen > Politieke termijnagenda

Politieke termijnagenda

Per raadsperiode van vier jaar stelt de raad een politieke termijnagenda op. Hierin staat wat de raad het belangrijkste vindt.

Wat is een politieke termijnagenda en wat staat erin?

De politieke termijnagenda is een lijst met onderwerpen, die de raad het belangrijkste vindt voor de komende vier jaar. De raad wil een sturende rol hebben wat betreft deze onderwerpen. Dit betekent, dat het college van B&W de raad op de hoogte moet houden van nieuwe ontwikkelingen. De raad kan dan zo nodig bijsturen of nieuwe afspraken vaststellen. De onderwerpen in de politieke termijnagenda zijn nog niet uitgewerkt. Het college van B&W werkt deze onderwerpen uit. Het college van B&W bedenkt bijvoorbeeld plannen, denkt na over hoe deze plannen uitgevoerd kunnen worden en zoekt uit wat deze plannen gaan kosten. Deze informatie verstrekt het college van B&W vervolgens aan de raad. Op dat moment is er ruimte voor politiek debat. Ook burgers en instellingen kunnen hier aan meedoen.

Wanneer wordt de politieke termijnagenda opgesteld?

Na de gemeenteraadsverkiezingen stelt de (nieuwe) raad een politieke termijnagenda op.

Wordt de politieke termijnagenda elk jaar opnieuw opgesteld?

Nee. De politieke termijnagenda wordt opgesteld voor een periode van vier jaar. Deze periode is gelijk aan de raadsperiode en staat dus vast.