Netwerk Noordoost Fryslân

Home > Organisatie & bestuur > Netwerk Noordoost Fryslân

Netwerk Noordoost Fryslân

Netwerk Noordoost is een samenwerkingsverband van de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Dongeradeel en Ferwerderadiel, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en vele (maatschappelijke) partners in regio. De samenwerking richt zich op een vitale plattelandsregio met sterke verbindingen naar het omliggend stedelijk netwerk. Binnen het samenwerkingsverband zijn de volgende aandachtsvelden:

  • economie, recreatie en toerisme
  • ruimte en infra
  • sociaal en leefbaar
  • groen en blauw

Netwerk Noordoost heeft een ondersteunende projectorganisatie in het Streekhûs in Burgum (0511) 548 580.

Meer informatie

Meer informatie over Netwerk Noordoost staat op www.netwerknoordoost.nl

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?