Iemand anders laten stemmen/volmacht

Home > Organisatie & bestuur > Iemand anders laten stemmen/volmacht

Iemand anders laten stemmen/volmacht

Het formulier voor het regelen van de volmacht vindt u onderaan deze pagina.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Kiezers die op de dag van stemming niet persoonlijk hun stem kunnen uitbrengen, bijvoorbeeld wegens ziekte of vakantie, kunnen iemand anders voor hen laten stemmen. Deze zogenaamde volmacht kan op twee manieren:

1. Onderhandse volmacht (machtiging door overdracht van de stempas):

Hierbij verleent de ene kiezer (volmachtgever) een volmacht aan een andere kiezer (gemachtigde) door het invullen van de achterkant van de stempas. De gemachtigde brengt deze volmachtstem tegelijkertijd met zijn eigen stem uit. Hij moet ook een kopie van een identiteitsdocument van de volmachtgever laten zien.

Als u iemand wilt machtigen via de stempas moet de gemachtigde:

 • een stempas hebben ontvangen
 • woonachtig zijn in onze gemeente
 • achterzijde van de stempas invullen
 • uw stempas ondertekenen (u zelf ook)
 • tegelijk met uitbrengen van zijn stem ook voor u stemmen
 • niet meer dan 2 machtigingen aannemen
 • stemmen in eigen gemeente
 • uw identiteitsbewijs (of een kopie ervan) hebben (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Let op: U kunt de volmacht die u heeft verleend op de stempas, nog intrekken tot het moment waarop de gemachtigde de stem uitbrengt.

2. Schriftelijke volmacht (machtiging door schriftelijke aanvraag):

 • Hierbij dient de kiezer een schriftelijk verzoek in bij de gemeente Tytsjerksteradiel tot het machtigen van een andere kiezer om voor hem te stemmen. Deze persoon mag zowel in de gemeente Tytsjerksteradiel wonen als in een andere gemeente. Een schriftelijke volmacht kunt u tot en met 15 maart 2019 aanvragen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs.
 • het aanvraagformulier (zie de link onderaan deze pagina) invullen en ondertekenen (u zelf ook);
 • tegelijk met het uitbrengen van zijn stem ook voor u stemmen;
 • niet meer dan 2 machtigingen aannemen.

Inleveren van uw schriftelijk verzoek

U levert uw schriftelijk verzoek uiterlijk maandag 20 mei 2019 in.

Levertijd

De gemachtigde ontvangt uiterlijk 2 dagen vóór de verkiezingen het volmachtbewijs.

De gemachtigde moet het volgende meenemen naar het stembureau:

 • een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
 • eigen stempas van gemachtigde
 • het volmachtbewijs dat door de gemeente aan de gemachtigde is toegestuurd

Let op: Als u een schriftelijke volmacht heeft afgegeven, kunt u niet meer zelf stemmen. Een schriftelijk gegeven volmacht kan niet worden ingetrokken.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?