Wethouder Dhr. A. Bouwman

Home > Organisatie & bestuur > Politiek > College Tytsjerksteradiel > Wethouder Dhr. A. Bouwman

Wethouder Dhr. A. Bouwman

Dhr. A. Bouwman is wethouder bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Tevens is hij de derde locoburgemeester. In zijn portefeuille heeft hij o.a. Welzijn, Jeugd en jongeren en Duurzaamheid.

Partij: CU

Portefeuille

 • Welzijn
 • Onderwijs- en volwasseneneducatie
 • Jeugd en jongeren
 • WMO
 • Ouderenbeleid
 • Milieu
 • Coördinatie duurzaamheid
 • Ontwikkelingssamenwerking/fairtrade en Global Goals gemeente
 • Frysk

Nevenfuncties behorende bij het ambt

 • Gemeentelijk vertegenwoordiger N.V. Afvalsturing Friesland (Omrin) (niet betaald)
 • Lid GR FUMO (niet betaald)
 • Gemeentelijk vertegenwoordiger Commissie Overleg en voorlichting milieuhygiëne Vliegbasis Leeuwarden (niet betaald)
 • Gemeentelijk vertegenwoordiger Overlegplatform Onderwijs (niet betaald)
 • Gemeentelijk vertegenwoordiger Platform Wonen, welzijn, zorg en dienstverlening (niet betaald)
 • Lid GR ‘Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland’ (niet betaald)
 • Voorzitter GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost-Fryslân Jobinder (niet betaald)
 • Lid dagelijks bestuur Veiligheidshuis Fryslân (niet betaald)
 • Voorzitter Rauwerda-Westra Fonds (niet betaald)
 • Lid regiegroep Regionale Energie Strategie (RES)-Fryslân (niet betaald)
 • Lid programmaraad sociaal domein Fryslân (niet betaald)

Nevenfunctie buiten het ambt

 • Lid van de Raad van Toezicht van het Hondsrug College in Emmen (betaald, € 8.860,-- bruto per jaar, tijdsbesteding circa 4 uur per maand)