Gemeentesecretaris/algemeen directeur Mw. H.M. van Gils

Home > Organisatie & bestuur > Politiek > College Tytsjerksteradiel > Gemeentesecretaris/algemeen directeur Mw. H.M. van Gils

Gemeentesecretaris/algemeen directeur Mw. H.M. van Gils

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de hoogste ambtenaar in de gemeentelijke organisatie. Zij staat het college en de burgemeester bij en is als algemeen directeur verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het functioneren van de organisatie.

Nevenfuncties buiten het ambt

  • Bestuurslid VB-Noord (niet betaald)
  • Lid Adviesraad Thorbecke Academie NHL/Stenden (niet betaald)
  • Penningmeester van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Leeuwarden (niet betaald)