Burgemeester L.J. Gebben

Burgemeester L.J. Gebben

Jeroen Gebben

De heer drs. L.J. Gebben is burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is het gezicht van de gemeente. Een belangrijk onderdeel van de burgemeestersportefeuille is de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hij reikt namens de Kroon onderscheiding uit. Verder onderhoudt hij contacten met bestuurders bij de provincie in Leeuwarden, in de regio, Noord-Nederland en de rijksoverheid in Den Haag.

Portefeuille

 • Algemeen bestuurlijke zaken 
 • Openbare orde en veiligheid 
 • Politie 
 • Brandweer 
 • Personeel en organisatie 
 • Communicatie 
 • Informatievoorziening en automatisering 
 • Ontwikkeling dienstverlening/klantcontactcentrum 
 • Economische zaken en bevordering werkgelegenheid 
 • Handhaving 
 • Coördinerend portefeuillehouder overheidsparticipatie 

Nevenfuncties behorende bij het ambt

 • Voorzitter Dagelijks bestuur en AB (roulerend voorzitterschap) GR werkmaatschappij 8KTD (niet betaald)
 • Lid dagelijks bestuur GR Veiligheidsregio Fryslân - portefeuille financiën (niet betaald)
 • Lid Regionaal beleidsoverleg politie Noord-Nederland (niet betaald)
 • Voorzitter Stichting Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord-Nederland (niet betaald)
 • Vertegenwoordiger gemeente in AVA N.V. Vitens (niet betaald)
 • Voorzitter Veiligheidsdriehoek Noordoost Fryslân (niet betaald)
 • Lid Stuurgroep Netwerk Noordoost (niet betaald)
 • Lid Stuurgroep Stadsregio (niet betaald)
 • Ambassadeur Internationaal dansfestival Burgum (niet betaald)
 • Ambassadeur Stichting Present (niet betaald)
 • Lid Commissie Professionalisering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (niet betaald)
 • Lid Regioboard Versnellingsagenda Noordoost Fryslân (niet betaald)

Nevenfuncties buiten het ambt

 • Voorzitter bestuur Afûk (niet betaald, tijdsbesteding 2 uur per maand)
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Kraamzorg de Waarden te Schoonhoven (betaald, € 8.560 per jaar, tijdsbesteding 4 uur per maand)
 • Lid Raad van Toezicht Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond te Rotterdam (betaald € 5.785,12 per jaar, tijdsbesteding 4 uur per maand)