Persbesluitenlijst 5 november 2019

Persbesluitenlijst 5 november 2019

Dit item is verlopen op 07-05-2020.

1. Domeinnamen dorpen overgedragen aan dorpsbelangen

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

De domeinnamen van de dorpen worden in eigendom overgedragen aan dorpsbelangen. Hiertoe heeft het college besloten. Dit gebeurt onder de voorwaarde dat de domeinnaam uitsluitend mag worden overgedragen aan een opvolger van dorpsbelangen of weer aan de gemeente Tytsjerksteradiel.

2. Ontwerp bestemmingsplan Kûkherne Feanwâldsterwâl

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Kûkherne Feanwâldsterwâl en legt het ter inzage. Het bestemmingsplan is opgesteld om het bestaande plan te actualiseren. Het is een conserverend plan waarbij de bestaande bestemmingen zijn overgenomen en voorzien van actuele regelgeving. Er is sprake van één nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in dit bestemmingsplan, herontwikkeling locatie Kûkhernewei 66-66a. Het college heeft in haar vergadering van 10 april 2018 besloten in principe medewerking te verlenen aan deze ontwikkeling en dit planologisch te regelen in onderhavig bestemmingsplan.

Bovengenoemd plan ligt van 14 november 2019 tot en met 30 december 2019 digitaal ter inzage bij de balie Bouwen en Wenjen en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl met de IMRO-code NL.IMRO.0737.17BPI.

3. Nieuwe openingstijden gemeentehuis

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben 

Het gemeentehuis in Burgum is per 1 december op andere tijden geopend. De gemeente gaat de dienstverlening anders organiseren omdat het aantal bezoekers aan de balies sterk afneemt. Reisdocumenten zijn langer geldig, er wordt gewerkt op afspraak, er is een toename van online aanvragen en de verwerking van aanvragen wordt steeds meer gedigitaliseerd. Hierdoor blijft er minder administratief werk over.

3.1 Meer informatie over de nieuwe openingstijden

4. Openbare Besluitenlijst vergadering 29 oktober 2019

4. Besluitenlijst 2019-10-29.pdfpdf(103,93 KB)


Documenten: