Persbesluitenlijst 26 november 2019

Persbesluitenlijst 26 november 2019

1. Statutenwijziging leveringsrelatie Afvalsturing Friesland N.V.

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft besloten om in te stemmen met de aangepaste regeling voor de beĆ«indiging van de leveringsrelatie met Afvalsturing Friesland vanaf 2025. De opzegtermijn wordt verlengd van 1 naar 5 jaar. De wethouder is gemandateerd in te stemmen met de  noodzakelijke statutenwijziging tijdens de aandeelhoudersvergadering van 13 december 2019 as. Het college informeert de gemeenteraad over dit voornemen.

2. Zienswijze ontwerpbesluit winningsplan Leeuwarden 101

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft besloten een zienswijze op het ontwerpbesluit voor het winningsplan Leeuwarden 101 in te dienen. De gemeente is in een eerder stadium om advies gevraagd en heeft zich in het voorjaar van 2018 van een advies onthouden. De gemeenteraad wilde zich eerst nader in deze materie verdiepen alvorens inhoudelijk op winningsplannen te reageren. Op hierop volgende winningsplannen heeft de raad wel inhoudelijk gereageerd en ons college opgedragen om negatief op nieuwe winningsplannen te reageren. Met deze zienswijze wil het college alsnog duidelijk maken dat de gemeente tegen hernieuwde gaswinning uit het gasvoorkomen Leeuwarden-101 is.

2.1 Brief aan ministerie van Economische Zaken en Klimaat.pdfpdf(4,86 MB)

3. Openbare besluitenlijst vergadering 19 november 2019

3.1 Besluitenlijst 2019-11-19.pdfpdf(55,27 KB)