Persbesluitenlijst 24 september 2019

Home > Organisatie & bestuur > Publicaties en verslagen > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 24 september 2019

Persbesluitenlijst 24 september 2019

Dit item is verlopen op 26-03-2020.

1. Overdracht glasvezelverbinding brug Eastermar – Schuilenburg aan Rijkswaterstaat

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft besloten om, ter uitvoering van afspraken met de provincie uit 2007, de mantelbuis voor de glasvezelverbinding van de brug Eastermar naar de bedienpost Schuilenburg over te dragen aan Rijkswaterstaat. Deze mantelbuis wordt onderdeel van een groter netwerk voor bediening van bruggen en sluizen in de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Voor de bediening van de brug Eastermar heeft dit geen gevolgen.

2. Veiligheidsbeleid ‘Feiligens yn Ferbûnens’, 2019-2022

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Het college heeft ingestemd met het nieuwe integrale veiligheidsbeleid ‘Feiligens yn Ferbûnens. Het college trekt hierin samen op met buurgemeente Achtkarspelen. Met een vastgesteld veiligheidsbeleid is de gemeente beter in staat concrete stappen te nemen om onveiligheid te bestrijden. Naast de reguliere werkzaamheden van verschillende afdelingen en organisaties stelt het college de raad voor de komende jaren extra in te zetten op een aantal thema’s. Denk daarbij aan de aanpak van overlast door jongeren, beperken van overlast van personen met verward gedrag in hun omgeving en verlaging van inbraken en vernielingen. De gemeente is regisseur op het gebied van lokale veiligheid en werkt daarbij nauw samen met diverse partners, zoals politie en Openbaar Ministerie. De veiligheidsnota wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.

2.1 Veiligheidsbeleidsplan 'Feiligens yn Ferbûnens' 2019-2022.pdfpdf(234,89 KB)

3. Regionaal beleidsplan veiligheid Noord-Nederland 2020-2023

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

De burgemeester heeft kennis genomen van het regionaal beleidsplan veiligheid Noord-Nederland. Noord-Nederland kent een diversiteit aan veiligheidsproblemen. De aanpak hiervan is primair belegd in de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen en deze vormen dan ook de basis voor het lokaal veiligheidsbeleid. Dit plan neemt positie in tussen het lokale veiligheidsbeleid en de landelijke Veiligheidsagenda. Het regionaal beleidsplan veiligheid (RBP) kan een aanvullende en faciliterende werking hebben. De burgemeester verzoekt de raad kennis te nemen van het beleidsplan en vraagt de raad of er wensen of bedenkingen zijn.

3.1 Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2020-2023.pdfpdf(1,08 MB)

4. Openbare Besluitenlijst vergadering 17 september 2019

4.1 Besluitenlijst 2019-09-17.pdfpdf(66,38 KB)