Persbesluitenlijst 15 oktober 2019

Persbesluitenlijst 15 oktober 2019

1. Subsidie voor muziekonderwijs

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft ingestemd met de ‘Subsidieovereenkomst met coöperatie de Wâldsang UA 2020’. Coöperatie de Wâldsang verzorgt het muziekonderwijs in de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân (voormalig Kollumerland c.a.). De subsidierelatie tussen de vier deelnemende gemeenten en de coöperatie is geregeld in een subsidieovereenkomst. Deze overeenkomst is voor één jaar verlengd.

1.1 Subsidieovereenkomst.pdfpdf(119,32 KB)

2. Klanttevredenheidsonderzoek cultuurcentrum de Wâldsang

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft kennis genomen van het klanttevredenheidsonderzoek van cultuurcentrum de Wâldsang. Op verzoek van de vier deelnemende gemeenten (Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en voormalig Kollumerland c.a.) en met instemming van Cultuurcentrum de Wâldsang is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de (ouders van) leerlingen van docenten die zijn aangesloten bij de coöperatie. Uit het onderzoek blijkt dat 98,2% van de leerlingen/ouders tevreden is over de kwaliteit van het muziekonderwijs en dat 94,6% tevreden is over de prijs-kwaliteitverhouding. Verder blijkt dat 89,1% nooit heeft overwogen over te stappen naar een andere aanbieder. Het college heeft het onderzoek ter informatie aan de raad aangeboden.

3. Subsidieregeling samenleving

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft besloten de huidige subsidieverordeningen amateurmuziek, cultuur en sport samen te voegen tot één subsidieregeling voor Tytsjerksteradiel. De bestaande vergoeding voor de verenigingen dorpsbelang is hieraan toegevoegd. De huidige regelingen zijn verouderd, voldoen niet (meer) aan de juridische eisen en zijn in de praktijk soms lastig uitvoerbaar. Met de nieuwe subsidieregeling kan de gemeente vervolgens op een juridisch juiste, efficiënte en eenvoudige wijze subsidies vertrekken. Het college heeft de subsidieregeling vastgesteld en vraagt de raad de huidige verordeningen in te trekken.

4. Openbare Besluitenlijsten vergadering 1 oktober en 7 oktober 2019