Besluiten van het college

Home > Organisatie & bestuur > Publicaties en verslagen > Besluiten van het college

Besluiten van het college

Het college vergadert elke dinsdagmorgen tussen 09.00 - 13.00. De besluiten die zij nemen zijn openbaar. Op deze pagina vindt u een overzicht. De meest recente besluitenlijst staat bovenaan.

Via het archief kunt u alle oudere besluiten bekijken. U kunt hiervoor ook mailen naar gemeente@t-diel.nl. U krijgt de stukken dan zo snel mogelijk toegestuurd.

De besluitenlijst wordt steeds in de volgende vergadering definitief vastgesteld. Soms kan er bij onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn.

Archief