Op dinsdag 29 maart 2022 is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD (de samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel).

De vergadering is openbaar en begint om 12.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis Tytsjerksteradiel Raadhuisweg 7 in Burgum. Op de agenda staat het vaststellen van de concept jaarrekening 2021 WM8KTD. De eindtijd van het overleg staat niet vast, maar de ervaring leert dat dit overleg niet langer duurt dan een kwartier.  
Als u deze openbare vergadering wilt bijwonen, kunt u zich voor aanvang melden bij de balie in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel.


Vragen? 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Hendrik Geertsma (ambtelijk secretaris van de WM8KTD) via het algemene telefoonnummer van de gemeenten 14 0511.