De gemeente Tytsjerksteradiel start dit najaar met een nieuwe subsidieregeling voor initiatieven tegen eenzaamheid en het vergroten van ontmoetingsmogelijkheden. De gemeente stelt eenmalig een bedrag van 200.000 euro beschikbaar voor initiatieven van maatschappelijke organisaties en inwoners.

Corona heeft de eenzaamheid bij vooral ouderen en jongeren vergroot. Met de subsidieregeling ‘Versterken van zelf- en samenredzaamheid’ wil de gemeente initiatieven steunen die ervoor zorgen dat inwoners zich minder eenzaam voelen. “Uit onze gesprekken met inwoners tijdens de Doarpentoer kwam naar voren dat er behoefte is aan activiteiten en plaatsen om elkaar te ontmoeten”, aldus wethouder Andries Bouwman van gemeente Tytsjerksteradiel. “Dankzij deze regeling kunnen maatschappelijke organisaties én inwoners dit organiseren.”  De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor extra jongerenwerk, maar ook voor een dorpstuin.
 

Subsidie aanvragen

Zowel professionals als inwoners kunnen subsidie aanvragen voor hun initiatief. Voor professionals is eenmalig 100.000 euro beschikbaar, maximaal 25.000 euro per aanvraag. Voor inwoners is er eenmalig 100.000 euro beschikbaar, met een maximum van 5.000 euro per aanvraag. De subsidie kon worden aangevraagd vanaf 1 oktober tot 1 december 2021. Het geld is door de Rijksoverheid aangeboden.