In de strijd tegen de eikenprocessierups heeft de gemeente Tytsjerksteradiel vijftig nestkastjes opgehangen. ‘De besetting fan de kastjes wie grut en dêr binne we fansels grutsk op’, zegt wethouder Tytsy Willemsma. Het initiatief van de gemeente volgt op die van dorpsbelangen en vogelwachten. Zij plaatsten vorig jaar al een groot aantal nestkastjes in eikenbomen. ‘De populaasje fan de rûp is bot tanaam de lêste jierren.’ Medewerkers van de buitendienst hebben de kastjes zelf gemaakt en opgehangen op plekken waar afgelopen jaar veel nesten van de eikenprocessierups zaten, maar nog geen nestkastjes hingen. ‘Op dizze manier folje gemeente en oare ynstânsjes elkoar moai oan yn de striid tsjin de rûp.’

De bezetting van de nestkastjes was boven verwachting. Op twee kastjes na waren alle onderkomens gevuld. Dit door verschillende vogelsoorten zoals koolmees, pimpelmees en vliegenvangers. Bij de telling zijn 229 jongen en 68 eieren aangetroffen. De verschillende vogelsoorten hebben alle ontwikkelstadia van de eikenprocessierups op hun menu staan. Daarmee wordt een goede stap gezet in het vergroten van het aantal natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

 

Nestkastjes Tytsjerksteradiel