Als inwoner van de gemeente kunt u uw zorgen uiten over zorgaanbieders en/of over het gebruik/inzet van het PGB.

Met betrekking tot het gebruik/inzet van PGB kan het bijvoorbeeld gaan over:

  • een vermoeden dat het PGB onterecht is aangevraagd;
  • een vermoeden dat een PGB niet juist wordt ingezet.

Met betrekking tot zorgen uiten over de zorgaanbieders kan het bijvoorbeeld gaan over

  • de bejegening van cliënten
  • over onvoldoende toezicht
  • over de veiligheid van de cliënten.

Ook andere vermoedens of twijfels over de kwaliteit van zorgaanbieders kunt u melden.

Door hierover in gesprek te gaan met PGB-houders en zorgaanbieders kunnen misstanden verholpen en/of voorkomen worden. Zo werken we aan een betere kwaliteit van zorg en rechtmatig gebruik van het PGB.

Hoe werkt het?

De melding

Uw zorgen kunt u aan ons doorgeven via de knop

Geef uw melding door

Na ontvangst van de melding neemt de gemeente contact op met de melder en met de organisatie waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de gemeente de situatie nader onderzoeken.

Calamiteiten bij andere voorzieningen

Wilt u calamiteiten melden bij voorzieningen die niet onder de Wmo vallen, bijvoorbeeld over participatie of de jeugdwet? Ga dan naar de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(externe link).

Contact Wmo-toezicht

Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 14 0511. U kunt uw vragen ook telefonisch aan ons stellen.