Medicijnresten en (on)gebruikte injectienaalden vallen, net als batterijen, verf en olie, onder het klein chemisch afval (KCA). Ze mogen en horen niet in de Sortibak en moeten apart ingeleverd worden. Stelt u zich voor dat iemand bij de afvalverwerking zich prikt aan een gebruikte naald. Of dat een spelend kind een ‘snoepje’ vindt dat in werkelijkheid een gevaarlijk medicijn is.

Waarom doen we dit?

Het medicijngebruik neemt steeds verder toe. Jaarlijks wordt er in de provincie Friesland ongeveer 4.500 kilo (2017) aan medicijnresten weg gegooid. Het grootste deel hiervan belandt in de Sortibak of wordt via het riool weg gespoeld. Dit is gevaarlijk voor de afvalverwerkers, de volksgezondheid en het milieu.

Wat gebeurt er met het ingezamelde medicijnafval?

Uw apotheek slaat uw medicijnresten, (on)gebruikte naalden en gebruikte spuiten gescheiden op in speciale afsluitbare vaten. Als de vaten vol zijn, worden deze opgehaald met wagens bestemd voor vervoer van gevaarlijk afval, en opgeslagen in hiervoor bestemde depots. Van daaruit wordt het afval naar speciale verbrandingsinstallaties gebracht en verwerkt.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Tytsjerksteradiel via telefoonnummer 14 0511 of mail naar gemeente@t-diel.nl.

Hoe werkt het?

Het materiaal

Waar inleveren (hoe)?

 • (On)gebruikte injectienaalden,
 • Gebruikte spuiten.
 • Bij uw apotheek, apotheekhoudend huisarts of de gemeentelijke milieustraat (in naaldenkoker of –container).
 • Medicijnresten zoals pillen (in strips),
 • Tubes/potjes met zalf,
 • Poeders,
 • Flesjes met medicijn.
 • Bij uw apotheek, apotheekhoudend huisarts of de gemeentelijke milieustraat
  (in plastic zakje, zonder papieren verpakking, bijsluiters etc.).
 • Lege ampullen,
 • Lege insulinepatronen,
 • Lege pillenstrips,
 • Watten, verband, e.d.
 • Bij het restafval (in de Sortibak).
 • Lege glazen medicijnenflesjes.
 • In de glasbak.
 • Kartonnen doosjes en andere papieren verpakkingen van medicijnen,
 • Bijsluiters, medicijninfo.
 • Bij het oud papier.
 • KCA, anders dan medicijnresten, (on)gebruikte naalden en gebruikte spuiten.
 • Bij de gemeentelijke milieustraat.

Waar kunt u met deze medicijnresten naar toe?

In samenwerking met apothekers en huisartsenpraktijken heeft de gemeente Tytsjerksteradiel een apart inzamelsysteem voor medicijnresten, (on)gebruikte naalden en spuiten opgezet. U kunt uw medicijnresten inleveren bij:

 • Apotheek Burgum
 • Apotheek Hardegarijp te Hurdegaryp
 • Huisartsenmaatschap Trynwâlden te Oentsjerk
 • Huisartsenpraktijk Wiersema te Eastermar
 • Huisartsenpraktijk Van der Ploeg te Noardburgum en
 • Huisartsenpraktijk Garijp te Garyp.

Daarnaast kunt u dit afval apart van ander KCA inleveren bij het KCA-depot op de milieustraat in Burgum. De data staan op uw afvalkalender genoemd.

Let op!

 • Naalden en gebruikte spuiten mogen alleen ingeleverd worden in daarvoor bestemde naaldenkokers/-containers. Deze kunt u bij de apotheek verkrijgen.
 • Lever medicijnresten, verzameld in een plastic zak of tas, in, zonder de doosverpakking en bijsluiter.
 • Medicijnresten vallen onder het KCA. Bij de apotheek/ apotheekhoudende huisartsenpraktijk mag u alleen medicijnresten, (on)gebruikte naalden en gebruikte spuiten inleveren (zie tabel ‘wat u moet weten’ hierboven).
 • De kartonnen doosjes, papieren bijsluiters etc. kunt u thuis bij het oud papier doen. Denk aan uw privacy door uw naam en adresgegevens op de medicijnverpakkingen onleesbaar te maken of te verwijderen voordat u deze bij het oud papier doet.