De gemeente Tytsjerksteradiel is aangesloten bij de stichtingen Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur. Hierdoor kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen toch meedoen aan allerlei activiteiten op en rond de school. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld schoolreisjes en sport (zoals contributie voor de sportclub en sportkleding). Ook bij de kosten van muziekles, toneel of dansles maar ook bij andere kosten, zoals bijvoorbeeld scouting, kunnen deze fondsen helpen.

Net als Kindpakket is Sam& een aanvraagportaal waarop ouders, gebiedsteammedewerkers, sport- en cultuuraanbieders of het onderwijs een aanvraag kunnen doen voor kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben. 

Aanvraag indienen

Als u uw kind(eren) ook graag mee wilt laten doen, dan kunt u een aanvraag indienen via “Sam& voor alle kinderen”(externe link). Denk bijvoorbeeld aan het schoolreisje, de zwemles, de voetbalcontributie of de gitaarles. Maar er is nog meer mogelijk. Bij Sam& voor alle kinderen hoort ook Jarige Job”, zodat kinderen van 4 tot 12 jaar een leuke verjaardag kunnen hebben.

Meer informatie 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de fondsen via friesland@samenvoorallekinderen.nl. Op de website van ''Sam& voor alle kinderen”(externe link) vindt u ook meer informatie.