Als u een bijstandsuitkering (of een IOAW of IOAZ-uitkering) krijgt van de gemeente houden we rekening met uw huisgenoten van 21 jaar of ouder. Dit zijn uw kostendelers. Dit kunnen uw kinderen zijn, maar ook andere inwonenden. Kostendelers kunnen meebetalen aan uw woonkosten. Daarom is een kostendelersuitkering lager. Dit geldt niet als de inwonenden studenten zijn die studiefinanciering kunnen krijgen. Deze studenten tellen niet mee voor de hoogte van de uitkering.

Vanaf 1 januari 2023 veranderen de regels

De leeftijdsgrens waarop huisgenoten meetellen voor de hoogte van de uitkering verandert. Die was 21 jaar en wordt 27 jaar. Vanaf 1 januari 2023 tellen inwonenden voor de hoogte van de uitkering dus mee als zij 27 jaar of ouder zijn. Ook nu worden studenten die studiefinanciering kunnen krijgen hier niet voor meegeteld.

Bent u hoofdbewoner en heeft u 1 of meer huisgenoten die jonger zijn dan 27 jaar? En die geen studie of opleiding volgen? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2023 een hogere uitkering. Dat komt omdat we bij de berekening van de uitkering geen of minder huisgenoten meetellen.

Voor wie verandert er niets?

Zijn al uw huisgenoten in januari 2023 27 jaar of ouder? Dan blijft u de kostendelersnorm houden. Is er binnen de samenlevingsvorm geen hoofdbewoner aan te wijzen, dan verandert er ook niets en blijft de kostendelersnorm bestaan. Volgen uw huisgenoten een studie of een opleiding en zijn zij jonger dan 27 jaar? Dan blijft de norm ook hetzelfde.  

Inwonenden tussen 21 en 27 jaar houden hun kostendelersnorm

De veranderingen in de regels voor kostendelers hebben alleen effect op de uitkering van hoofdbewoners. Als u niet de hoofdbewoner bent, dan blijft u de kostendelersnorm houden.

U krijgt in januari 2023 hiervan bericht

Dan sturen wij u een beschikking. Dar staat in of uw uitkering ook verandert en wat het nieuwe bedrag van de uitkering is.

De uitkering wordt voor iedereen hoger

Naast deze veranderingen gaan alle uitkeringen vanaf 1 januari 2023 extra omhoog. Dit heeft te maken met de verhoging van het sociaal minimum in Nederland.