Wie wint de ‘Kultuerpriis’ en de ‘Oanmoedigingspriis jong talint’ 2023?

Om het culturele klimaat in Tytsjerksteradiel te stimuleren heeft de gemeente twee cultuurprijzen ingesteld: de ‘Kultuerpriis Tytsjerksteradiel’ en de ‘Oanmoedigingspriis jong talint Tytsjerksteradiel’. De cultuurprijzen worden tweejaarlijks toegekend en zijn een blijk van waardering voor de inwoners die zich inzetten voor cultuur in onze gemeente.

Jezelf of iemand anders nomineren voor de cultuurprijzen kan tot en met 16 april 2023 met het online aanmeldingsformulier(externe link).

Kultuerpriis

De ‘Kultuerpriis Tytsjerksteradiel’ kent de gemeente toe aan een persoon of organisatie die de afgelopen twee jaar een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het culturele klimaat in de gemeente.

Oanmoedigingspriis jong talint

De ‘Oanmoedigingspriis jong talint’ is bedoeld als aanmoediging voor jongeren die de afgelopen twee jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd op het terrein van cultuur.

Criteria

Om voor de ‘Kultuerpriis’ en de ‘Oanmoedigingspriis jong talint’ in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

  • Het gaat om kunstbeoefenaars, personen of organisaties, op het terrein van muziek, toneel, zang, dans, beeldende kunst, literatuur of andere kunstuitingen, evenals personen of organisaties die zich inzetten voor het behoud van het cultureel erfgoed of de Friese taal en cultuur.
  • De persoon woont of de organisatie is gevestigd in de gemeente Tytsjerksteradiel.
  • De culturele prestatie is bijzonder en veelbelovend en heeft een inspirerende of stimulerende invloed op cultuur in onze gemeente.
  • De ‘Oanmoedigingspriis jong talint’ is bedoeld voor jongeren tot en met 17 jaar.

Prijzen

Een jury, bestaande uit cultuurvertegenwoordigers, beoordeelt de inzendingen. De winnaar van de ‘Kultuerpriis’ ontvangt een bedrag van € 1.000 en de winnaar van de ‘Oanmoedigingspriis jong talint’ een bedrag van € 500.