Wijzigingen 2021: Zo blijft u uw sortibak de baas

Home > Inwoners > Wijzigingen 2021: Zo blijft u uw sortibak de baas

Wijzigingen 2021: Zo blijft u uw sortibak de baas

Door afval te scheiden bespaart u ruimte in de sortibak. Op die manier kunt u ook in 2021 al uw afval kwijt. Vanaf januari wordt uw sortibak namelijk één keer per drie weken geleegd en vanaf het voorjaar legen we uw biobak één keer per week. Dit doen we om u te bewegen om uw afval beter te scheiden. U weet vast wel dat afval scheiden beter voor het milieu is. Wist u ook dat we uit goed gescheiden afval recyclebare materialen opnieuw kunnen gebruiken bij het maken van nieuwe producten?

Wat verandert er per 1 januari 2021?

  • Uw sortibak wordt een keer per drie weken geleegd
  • Uw biobak wordt van maart tot november elke week geleegd
  • Op het composteerterrein accepteren we geen (paarden)mest meer

Let op de inzameldagen zijn gewijzigd! Kijk voor de actuele inzameldata op de afvalkalender op in de Omrin afvalapp

Tips voor meer ruimte in uw sortibak

Is uw sortibak elke keer snel vol? Haalt u met moeite de volgende ophaaldag? Met deze tips zorgt u ervoor dat u meer ruimte overhoudt.

> Tip 1: Scheid afval
Gooi alleen afval in de sortibak dat er in hoort. Dit zijn plastics, metalen en drankenkartons (PMD’s), luiers en overig restafval. Door het scheiden van het bioafval (groente, fruit, tuinafval (gft) en etensresten), oud papier, textiel, glas en milieustraatstromen, kunt u ervoor zorgen dat u minder afval in uw sortibak hebt en meer ruimte overhoudt in de container. 

> Tip 2: Maak het plat
U kunt ruimte winnen in de Sortibak door de lucht uit verpakkingen (plastic, metalen en drankkarton) te halen. Vouw het drankkarton of verpakkingen na gebruik plat of knijp de lucht eruit en plaats de dop erop

> Tip 3: Zonder zak 
Ook kunt u ruimte winnen in de Sortibak door plastic, metalen en drankkarton los in de container te doen in plaats van in (gesloten) huisvuilzakken. Tussen de huisvuilzakken zit namelijk vaak veel lucht.

Mochten voorgaande stappen nog niet genoeg ruimte geven in uw Sortibak dan kunt u ook:

> Tip 4: Slim inkopen
Door in de winkel te kiezen voor een product met een andere verpakking (in glas of papier in plaats van plastic) of met minder verpakkingsmateriaal, bespaart u afval. Veel producten, zoals limonade of melk, zijn in supermarkten ook in glazen flessen verkrijgbaar. Deze kunt u in de glasbak gooien. 

> Tip 5: Kiezen voor duurzaam
Ook kunt u kiezen voor duurzamere alternatieven in plaats van wegwerpproducten. Hierbij kunt u denken aan herbruikbare flessen, bekers of broodbakjes. Maar denk ook aan  zeep of shampoo in vaste vorm. Of wasbare luiers en billendoekjes in plaats van wegwerp.

Alsnog te weinig ruimte?

Heeft u alsnog te weinig ruimte? Door de coronacrisis bent u mogelijk meer thuis en heeft u soms meer huishoudelijk afval. Daarom kunt u bij de milieustraat ook zakken huishoudelijk afval inleveren die niet in de sortibak passen. Vanaf 1 januari tot 1 juli 2021 kan dit gratis, vanaf 1 juli betaalt u hiervoor een vast tarief.  In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een extra container. Ga naar de pagina 'afvalcontainers' om te lezen wat de voorwaarden zijn
Klik hier om naar de pagina Afvalcontainers te gaan

Veelgestelde vragen

Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze pagina nog vragen? U vindt hier een pagina waarop de meest voorkomende vragen staan, met bijbehorend antwoord.

Meer informatie en tips over afval scheiden

Themapagina's
In de zomer en in het najaar stond er elke week een themapagina over afval in de Actief. Op deze pagina's gaan we dieper in op afval scheiden, de verschillende soorten en afval en waar je terecht kunt met het afval. Bent u benieuwd? Klik hieronder om de themapagina's terug te lezen:

Themapagina 1: Zo blijft u uw Sortibak de baas!
Themapagina 2: Zo gebruikt u de biobak
Themapagina 3: Kleding, textiel en oud papier

Themapagina 4: De milieustraat en het composteerterrein

Bijsluiter afvalkalender
Bij de afvalkalender ontving u een flyer met daarop tips en informatie over hoe u uw sortibak de baas kunt blijven. Heeft u de flyer niet meer? U kunt 'm hier digitaal nog bekijken en lezen.

Grondstoffenbeleidsplan

Het college en de gemeenteraad hebben op 19 september 2019 het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan ligt aan de basis van de wijzigingen die nu zijn doorgevoerd. In dit plan geeft de gemeente aan hoe het in de toekomst om wil gaan met het inzamelen, ophalen en verwerken van het huishoudelijke afval. Het college sluit aan bij de wens van de raad om de landelijke milieu Van Afval naar Grondstof (VANG) doelstellingen te volgen. Het grondstoffenbeleidsplan is erop gericht om in 2025 de hoeveelheid huishoudelijk restafval (fijn, grof, bouw en sloop) van de huidige 136 kg naar 30 kg per inwoner per jaar terug te brengen en 90% van het afval te scheiden. Uit recente scheidingsproeven blijkt dat veel groente, fruit en tuinafval, oud papier, textiel, glas, klein chemisch afval en elektrische apparaten nog onterecht in de Sortibak (grijze container) verdwijnen. Deze grondstoffen kunnen niet worden nagescheiden voor hergebruik omdat dit technisch niet mogelijk is of omdat bijvoorbeeld papier en textiel vervuild raakt. Grondstoffen die verdwijnen in de Sortibak verdwijnen dan bij het restafval en worden verbrand.  

Lees hier het volledige plan

Meer tips

Op de website van Milieu Centraal en Samen halen we alles eruit vindt u meer tips over afval scheiden.

Documenten: