Werkzaamheden herinrichting stationskwartier Hurdegaryp van start

Home > Inwoners > Actueel > Werkzaamheden > Werkzaamheden herinrichting stationskwartier Hurdegaryp van start

Werkzaamheden herinrichting stationskwartier Hurdegaryp van start

Aannemer C. van den Adel is begonnen met de (voorbereidende) werkzaamheden voor de herinrichting van het stationskwartier Hurdegaryp. Tijdens de werkzaamheden worden huidige routes voor fietsers, voetgangers en auto’s tijdelijk verlegd. Verder worden tijdelijke parkeermogelijkheden aangewezen voor bezoekers van het station.

Werkzaamheden en parkeren station fase 1
Tijdens de eerste fase wordt het eerste deel het plein opnieuw ingericht. Het bestaande asfalt wordt verwijderd, nieuwe riolering aangebracht en het plein wordt bestraat. Om het verkeer de ruimte te geven is een tijdelijke weg (bypass) ingericht. Gedurende deze werkzaamheden zijn er parkeerplaatsen links naast het station beschikbaar (zie parkeren fase 1 op het kaartje). Om deze parkeerplaatsen te kunnen bereiken kunt u langs de opslag rijden. De eerste fase loopt tot eind mei.

Werkzaamheden en parkeren station fase 2
De tweede fase van de werkzaamheden start naar verwachting eind mei/begin juni. Tijdens deze fase wordt het nieuwe plein gedeeltelijk opengesteld voor het verkeer. Het verkeer uit tunnel kan dan rechtdoor over het plein rijden. Tijdens deze fase wordt de Westeromwei een korte periode afgesloten voor al het verkeer. Het asfalt uit de Westeromwei tot kruispunt met de Reidroas wordt verwijderd en de straat krijgt nieuwe bestrating. De tijdelijke bypass wordt opgeruimd en opnieuw ingericht. Aanwonenden worden hier tijdig over geïnformeerd door de aannemer. Tijdens deze fase zijn de nieuwe parkeerplaatsen op het plein te gebruiken, deze zijn bereikbaar via het nieuwe plein. Zie ook parkeren fase 2. Als alles volgens planning verloopt wordt het plein in juli opgeleverd.

Stationskwartier Hurdegaryp krijgt groene en eigentijdse uitstraling
Het Stationskwartier wordt ingericht als een groen plein, geïnspireerd op het gedachtegoed van tuin- en landschapsarchitect Vlaskamp. Verschillende soorten verkeersdeelnemers maken op dit plein gebruik van deze nieuwe ruimte. De verkeersdeelnemers op het stationsplein krijgen geen ‘eigen’ rijstroken. Hiermee wordt de verkeersuitstraling minder belangrijk en de verblijfskwaliteit juist belangrijker. Op het plein hebben ook de bushaltes een plek. Om het ‘pleingevoel’ te bevorderen is in het ontwerp de mogelijkheid van nieuwe (woon-)bebouwing aan de west- en zuidzijde meegenomen. Een bijzonder element in het ontwerp is de aanleg van een brug voor langzaam verkeer over de tunnel. Deze brug verbindt straks het stationsgebied met de wijk Rietlandsvaart en het nieuwe Tjalling Koopmans College aan de Reidroas.