Noordersingel gaat op de schop 

Home > Inwoners > Actueel > Werkzaamheden > Noordersingel gaat op de schop 

Noordersingel gaat op de schop 

Dit item is verlopen op 16-05-2020.

De gemeente Tytsjerksteradiel pakt de Noordersingel aan. Om wateroverlast te  verminderen vervangen we het bestaande riool en leggen we een nieuw regenwaterriool aan. Daarnaast krijgt de weg een nieuwe inrichting. 

Planning

De werkzaamheden starten na de bouwvak. Omwonenden worden voor de start van de werkzaamheden geïnformeerd door de aannemer over de exacte planning en de uitvoering van de werkzaamheden.  

Een nieuw regenwaterriool

Bij veel regen is er vaak sprake van wateroverlast in de Noordersingel. De bestaande (gemengde) riolering wordt daarom vervangen. Daarnaast leggen we een nieuw regenwaterriool aan. Het regenwater op de straat wordt via kolken afgevoerd naar dit riool. Vervolgens wordt het geloosd op de vijver bij het politiebureau. Door het regenwater gescheiden af te voeren, kan het straks sneller en beter wegstromen. 

Aanmelden om regenpijpen af te koppelen

Hoe meer regenwater er wordt afgevoerd via het regenwaterriool hoe minder er sprake zal zijn van wateroverlast in de Noordersingel. Daarom kunnen bewoners van de Noordersingel hun regenpijpen af laten koppelen om deze aan te laten sluiten op het nieuwe riool. 

Woont u aan de Noordersingel en wilt u uw regenpijpen afkoppelen? Vul dan het online formulier in

Let op: wij zorgen voor een aansluiting tot aan uw erfgrens. Het aansluiten van uw regenpijpen op het aansluitpunt dient u zelf te (laten) doen. 

Een nieuwe inrichting van de weg

De werkzaamheden aan het riool grijpen we aan om ook de weg opnieuw in te richten. Het ontwerp ontstond in samenspraak met de omwonenden. We legden ze meerdere varianten voor, daaruit kwam één variant als voorkeur naar voren. Die hebben wij verder uitgewerkt. U kunt onderaan deze pagina het definitieve ontwerp downloaden. 

  • De weg wordt 4,3 meter breed. 
  • Parkeren gebeurt straks op een parkeerstrook aan de oostzijde van de weg. 
  • Er komen nieuwe bomen langs de weg. 

Vragen of opmerkingen

Met vragen of opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met Sicko Lycklama à Nijeholt of Yke Visser (afdeling beheer), via telefoonnummer 14 05 11. 

Documenten: