Hinder in verband met terugplaatsen brug Aldtsjerk

Home > Inwoners > Actueel > Werkzaamheden > Hinder in verband met terugplaatsen brug Aldtsjerk

Hinder in verband met terugplaatsen brug Aldtsjerk

Dit item is verlopen op 06-06-2020.

Het herstel van de monumentale brug over de Moark in Aldtsjerk heeft helaas wat langer geduurd dan gepland. Gelukkig kunnen we binnenkort de bovenbouw van de brug terugplaatsen.

Planning

De werkzaamheden beginnen op vrijdag 15 mei en duren tot dinsdag 26 mei. Op vrijdag 15 mei beginnen we met het uitvoeren van straatwerkzaamheden. Maandag 18 mei vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voor het terugplaatsen van de brug. Op dinsdag 19 en woensdag 20 mei wordt de bovenbouw van de brug teruggeplaatst. Maandag 25 en dinsdag 26 mei vinden afrondende werkzaamheden plaats zoals aansluiten en testen. Deze werkzaamheden gaan enige verkeershinder met zich meebrengen. In onderstaand overzicht kunt u de gevolgen voor autoverkeer en voor fietsers en voetgangers inzien.
 

Datum:

Brug is:

Vrijdag 15 mei

afgesloten voor alle verkeer! (geen autoverkeer, fietsers & voetgangers)

Zaterdag 16 mei en zondag 17 mei

… open voor alle verkeer

Maandag 18 mei

afgesloten voor autoverkeer, open voor fietsers & voetgangers

Dinsdag 19 mei en woensdag 20 mei

afgesloten voor alle verkeer! (geen autoverkeer, fietsers & voetgangers)
Ook vaarverkeer niet toegestaan!

Donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei

… open voor alle verkeer

Maandag 25 mei en dinsdag 26 mei

afgesloten voor autoverkeer, open voor fietsers & voetgangers

Woensdag 27 mei (Brug gereed)

… open voor alle verkeer

Omleiding voor fietsers, geen alternatief voor voetgangers

Voor fietsers wordt een omleiding aangegeven via Hjelburd en Klaas Douwesweg. Voor voetgangers is er helaas geen kortere alternatieve route beschikbaar. We proberen om de overlast te beperken door de brug alleen tijdens werktijden (ca. 7:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur) te stremmen voor fietsers en voetgangers.
 

Stremming voor autoverkeer

Voor autoverkeer wordt geen omleiding aangegeven omdat doorgaand verkeer via de provinciale weg rijdt. Wel wordt het lokale verkeer door middel van bebording op diverse plaatsen in het dorp gewezen op de stremming van de brug. Op dinsdag 19 mei en op woensdag 20 mei is gedurende enige tijd ook de verbindingsbocht Rhaladyk-Van Sminiaweg ter plaatse van huisnummer 115 afgesloten in verband met het lossen van de onderdelen van de brug vanaf de vrachtauto.
 

Veilige afstand houden tijdens de werkzaamheden

In verband met uw veiligheid en die van de aannemer vragen wij om voldoende afstand
te bewaren tot de werkzaamheden en de wegafzettingen te respecteren. Dit omwille van het veilig kunnen uitvoeren van o.a. de hijswerkzaamheden, maar zeker ook in verband met de Corona-maatregelen.


Brugbediening weer mogelijk

Als alle werkzaamheden volgens plan verlopen is brugbediening vanaf 27 mei weer mogelijk. Op het moment van schrijven gelden er voor brug Aldtsjerk geen beperkingen als gevolg van de Corona-maatregelen. De brug kan dan worden bediend van 9:00 uur tot 19:00 uur. Kijkt u op www.t-diel.nl/corona voor de laatste stand van zaken.


Breedtebeperking autoverkeer

De breedtebeperking van 2,20m voor autoverkeer gaan we definitief maken in de vorm van wegversmallingen. De tijdelijke betonblokken worden opgeruimd. Over de exacte uitwerking daarvan zijn we in gesprek met Dorpsbelang Aldtsjerk. Autoverkeer kan daarna gewoon gebruik blijven maken van de brug. Vrachtauto’s, landbouwverkeer, bussen, etc. worden blijvend geweerd van de brug.


Meer informatie?

Heeft u vragen over de terugplaatsing van de brug? Dan kunt u contact opnemen met Rob de Vries van gemeente Tytsjerksteradiel via telefoonnummer: 14 0511.