Doorgaande weg Tytsjerk

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Werkzaamheden > Doorgaande weg Tytsjerk

Doorgaande weg Tytsjerk

Op maandag 6 mei presenteerden we in dorpshuis Yn ’e Mande de plannen voor de doorgaande weg in Tytsjerk. Wellicht was u bij deze avond aanwezig. Op deze pagina vertellen we u graag meer over de uitkomsten van de avond en de verdere gang van zaken. 

Terugblik

De doorgaande weg door Tytsjerk is aan onderhoud toe. De werkzaamheden geven ons de kans om rekening te houden met wensen van de omwonenden en Dorpsbelang Tytsjerk. Begin dit jaar hebben we daarom de onderhoudsplannen met twee leden van de verkeerscommissie van Dorpsbelang Tytsjerk besproken. Zij hebben dit binnen de verkeerscommissie verder opgepakt en hebben vervolgens een aantal oplossingen en ideeën bij de gemeente aangedragen. Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Vervolgens hebben we de resultaten gepresenteerd op de informatieavond.

Uitkomsten informatieavond

De informatieavond op 6 mei is met zo’n 40 belangstellenden goed bezocht. Op een aantal vragen na kon iedereen zich goed vinden in de plannen. De vragen hebben wij verzameld en beantwoord in een vraag- en antwoordnotitie. Ook zijn hierin enkele vragen van Dorpsbelang Tytsjerk beantwoord.

U vindt de notitie onderaan deze pagina. 

Wat gaat er veranderen?

In onze uitnodigingsbrief voor de informatieavond hebben wij reeds aangegeven wat in hoofdlijnen de plannen zijn. Hieronder kunt u die nogmaals lezen:

  • De klinkerstroken naast de rijbaan verdwijnen. Dit geldt ook voor de klinkervakken in de rijbaan. In plaats daarvan wordt de gehele rijbaan uitgevoerd in asfalt. Op sommige plaatsen is het voor de afwatering nodig een goot te maken. Deze goot maken we wel van klinkers;
  • De bebouwde komgrenzen (en daarmee het 30-kilometergebied) worden duidelijker door het (optisch) versmallen van de weg. De zuidelijke komgrens bij de kerk blijft daarbij uitgevoerd als drempel. De noordelijke komgrens, zijde Swarteweisein, blijft daarbij uitgevoerd met een klinkervak.
  • De oude verhoogde kruising ten noorden van het spoor en de kruising met de Zomerweg worden vervangen door zogenaamde 'verkeerspunaises';
  • Een aantal van de kruisingen die op dit moment als een verkeersplateau zijn bestraat met klinkers blijven zoals ze zijn. Deze maken geen deel uit van het onderhoud;
  • We nemen de tijdelijke wegversmallingen definitief op in de plannen. De versmalling bij Noarderein 6 vervalt. Waar voldoende ruimte is, kan straks naast de wegversmalling langsgefietst worden;
  • Een aantal bestaande parkeervakken langs de weg worden verhoogd aangebracht, hierdoor oogt de weg smaller;
  • Tussen De Jister en Zomerweg wordt aan de oostzijde een ontbrekend gedeelte voetpad aangelegd. Daardoor vervalt de parkeerruimte;
  • Buiten de bebouwde kom (Buorren-Suderein) brengen we in het midden van de rijbaan een lichte slijtlaag aan. Deze zorgt met name in het donker voor meer contrast. De weg lijkt dan smaller en automobilisten rijden dan meer in het midden van de weg.

Wij hebben de plannen op een tekening aangegeven. U vindt deze tekening onderaan deze pagina.

Planning

Op dit moment zijn we bezig een aannemer te zoeken die de werkzaamheden gaat uitvoeren. We verwachten met de werkzaamheden te starten rond eind september/oktober. Naar verwachting zijn de werkzaamheden binnen de bebouwde kom in het voorjaar van 2020 gereed.

In 2020 en/of 2021 gaan we het gedeelte buiten de bebouwde kom (Buorren-Suderein) aanpakken.

Vragen?

De aannemer zal de aanwonenden te zijner tijd per brief nader inlichten over onder andere de planning. Indien u nu vragen heeft, kunt u die mailen naar gemeente@t-diel.nl.

Documenten