Asfaltonderhoud van start

Home > Inwoners > Actueel > Werkzaamheden > Asfaltonderhoud van start

Asfaltonderhoud van start

Op maandag 25 mei starten in Tytsjerksteradiel verschillende onderhoudswerkzaamheden aan asfaltwegen. In onderstaand overzicht ziet u waar en op welke dagen de werkzaamheden plaatsvinden. In bepaalde gevallen leidt dit tot stremmingen en overlast voor verkeer en omwonenden. Aanwonenden worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht door de aannemer. Voor bestemmingsverkeer is het in veel gevallen wel mogelijk om gebruik te maken van de wegen. Het overige verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra bv.

Dorp

Weg

Uitvoering

Aldtsjerk

Rhaladyk

25-5 t/m 9-6

Alde Miedwei

25-5 en 17-7

Wierewei

25-5 en 17-7

Hurdegaryp

Voetpad It Súd

27-5 t/m 2-6

Earnewâld

Feantersdyk

2-6 t/m 5-6

Smidspaed

3-6

Garyp

Brandsmaloane

8-6 t/m 19-6

Inialoane

4-6 en 17-7

Oentsjerk

Fietspad De Greide

11-6 t/m 12-6

Tytsjerk

Rustenburgerwei

6-7 t/m 15-7

Alddiel

6-7 t/m 10-7

Gytsjerk

Singel

15-6 en 17-7

Wyns

Wâlddyk

15-6

Burgum

Geastmabuorren

5-6

Langelaan

5-6