Werkzaamheden

Home > Inwoners > Actueel > Werkzaamheden

Werkzaamheden

Hier kunt u lezen welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Wegwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers)hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor!

 • Rioleringsproject Freerk Bosgraafstraat Burgum

  Het plan bestaat in hoofdlijnen uit de aanleg van twee nieuwe regenwaterriolen in de Freerk Bosgraafstraat en het vervangen van het bestaande riool. Daarnaast wordt het terrein tussen Glinstrsastate en Liudger opnieuw ingericht, waarbij we een vijver aanleggen voor berging van regenwater. De gehele Freerk Bosgraafstraat wordt een 30 km zone en richten we op een bijpassende manier in.

  Lees verder
 • Werkzaamheden verwijderen pompgemaal Ymkersstrjitte Burgum

  Er zijn de afgelopen tijd al enige werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding van het verwijderen van het pompgemaal in de Ymkersstrjitte. Dit gemaal is door aanpassingen en verbeteringen elders in het rioolstelsel overbodig geworden. Het gemaal wordt vervangen door een vrijverval overstort. Hiervoor wordt het elektragebouwtje en de gemaalput verwijderd en het overstort aangepast.

  Lees verder
 • Werkzaamheden provinciale wegen

  De komende 3 weken voert de provincie Fryslân onderhoudswerkzaamheden uit aan meerdere provinciale wegen. Lees verder voor meer informatie.

  Lees verder
 • Asfaltonderhoud van start

  Op maandag 25 mei starten in Tytsjerksteradiel verschillende onderhoudswerkzaamheden aan asfaltwegen. In onderstaand overzicht ziet u waar en op welke dagen de werkzaamheden plaatsvinden. In bepaalde gevallen leidt dit tot stremmingen en overlast voor verkeer en omwonenden. Aanwonenden worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht door de aannemer. Voor bestemmingsverkeer is het in veel gevallen wel mogelijk om gebruik te maken van de wegen. Het overige verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra bv.

  Lees verder
 • Werkzaamheden herinrichting stationskwartier Hurdegaryp van start

  Aannemer C. van den Adel is begonnen met de (voorbereidende) werkzaamheden voor de herinrichting van het stationskwartier Hurdegaryp. Tijdens de werkzaamheden worden huidige routes voor fietsers, voetgangers en auto’s tijdelijk verlegd. Verder worden tijdelijke parkeermogelijkheden aangewezen voor bezoekers van het station.

  Lees verder
 • Stationskwartier Hurdegaryp

  Tijdens een inloopbijeenkomst op 25 januari 2018 hebben gemeente Tytsjerksteradiel en provincie Fryslân het voorlopig ontwerp voor het nieuwe Stationskwartier gepresenteerd aan de inwoners van Hurdegaryp. Het stationsgebied wordt ingericht als pleinruimte.

  Lees verder
Archief