Werkzaamheden

Home > Inwoners > Actueel > Werkzaamheden

Werkzaamheden

Hier kunt u lezen welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Wegwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers)hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor!

 • Asfaltonderhoud van start

  Op maandag 25 mei starten in Tytsjerksteradiel verschillende onderhoudswerkzaamheden aan asfaltwegen. In onderstaand overzicht ziet u waar en op welke dagen de werkzaamheden plaatsvinden. In bepaalde gevallen leidt dit tot stremmingen en overlast voor verkeer en omwonenden. Aanwonenden worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht door de aannemer. Voor bestemmingsverkeer is het in veel gevallen wel mogelijk om gebruik te maken van de wegen. Het overige verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra bv.

  Lees verder
 • Kruising Schoolstraat-Kwekerstrjitte gestremd i.v.m. rioolwerkzaamheden

  Vanaf maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei is de kruising Schoolstraat – Kwekerstrjitte – Tjalling H. Haismastraat gestremd. In verband met geconstateerde schade aan het riool is het noodzakelijk om op zeer korte termijn de schade te repareren. Door snel in te grijpen voorkomen we dat er meer schade aan het riool ontstaat. Om de reparaties goed te kunnen doen is het noodzakelijk om het kruispunt af te sluiten.

  Lees verder
 • Hinder in verband met terugplaatsen brug Aldtsjerk

  Het herstel van de monumentale brug over de Moark in Aldtsjerk heeft helaas wat langer geduurd dan gepland. Gelukkig kunnen we binnenkort de bovenbouw van de brug terugplaatsen.

  Lees verder
 • Werkzaamheden aanleg speelweide en ligstrandje Wetter en Willepark

  Op donderdag 7 mei beginnen de werkzaamheden voor de aanleg van een speelstrandje en een ligweide bij het Wetter en Willepark. Het idee voor dit plan komt van de inwoners van Burgum zelf.

  Lees verder
 • Werkzaamheden herinrichting stationskwartier Hurdegaryp van start

  Aannemer C. van den Adel is begonnen met de (voorbereidende) werkzaamheden voor de herinrichting van het stationskwartier Hurdegaryp. Tijdens de werkzaamheden worden huidige routes voor fietsers, voetgangers en auto’s tijdelijk verlegd. Verder worden tijdelijke parkeermogelijkheden aangewezen voor bezoekers van het station.

  Lees verder
 • Doorgaande weg Tytsjerk

  Op maandag 6 mei presenteerden we in dorpshuis Yn ’e Mande de plannen voor de doorgaande weg in Tytsjerk. Wellicht was u bij deze avond aanwezig. Op deze pagina vertellen we u graag meer over de uitkomsten van de avond en de verdere gang van zaken. 

  Lees verder
 • Stationskwartier Hurdegaryp

  Tijdens een inloopbijeenkomst op 25 januari 2018 hebben gemeente Tytsjerksteradiel en provincie Fryslân het voorlopig ontwerp voor het nieuwe Stationskwartier gepresenteerd aan de inwoners van Hurdegaryp. Het stationsgebied wordt ingericht als pleinruimte.

  Lees verder
Archief