Werkzaamheden

Home > Inwoners > Actueel > Werkzaamheden

Werkzaamheden

Hier kunt u lezen welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Wegwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers)hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor!

 • Start realisatie fietspad ten westen van Burgum (pingoroute)

  Afgelopen maandag 30 november is aannemer Schagen Infra, in opdracht van de Provincie Fryslân, gestart met de realisatie van een nieuw fietspad ten westen van Burgum.

  Lees verder
 • Vervanging gemaal It Heechhout in Gytsjerk

  Het bestaande pompgemaal aan It Heechhout wordt vervangen. De aannemer begint maandag 12 oktober met de werkzaamheden en deze zullen 6 à 7 weken in beslag nemen.

  Lees verder
 • Werkzaamheden herinrichting stationskwartier Hurdegaryp van start

  Aannemer C. van den Adel is begonnen met de (voorbereidende) werkzaamheden voor de herinrichting van het stationskwartier Hurdegaryp. Tijdens de werkzaamheden worden huidige routes voor fietsers, voetgangers en auto’s tijdelijk verlegd. Verder worden tijdelijke parkeermogelijkheden aangewezen voor bezoekers van het station.

  Lees verder
 • Stationskwartier Hurdegaryp

  Tijdens een inloopbijeenkomst op 25 januari 2018 hebben gemeente Tytsjerksteradiel en provincie Fryslân het voorlopig ontwerp voor het nieuwe Stationskwartier gepresenteerd aan de inwoners van Hurdegaryp. Het stationsgebied wordt ingericht als pleinruimte.

  Lees verder
Archief