Werkzaamheden

Home > Inwoners > Actueel > Werkzaamheden

Werkzaamheden

Hier kunt u lezen welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Wegwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers)hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor!

 • Rioolwerkzaamheden Canterlandseweg Gytsjerk

  Op maandag 19 oktober starten wij met rioolwerkzaamheden op de Canterlandseweg. De werkzaamheden nemen 5 dagen in beslag. Gedurende deze tijd is er een omleidingsroute van kracht.

 • Vervanging gemaal It Heechhout in Gytsjerk

  Het bestaande pompgemaal aan It Heechhout wordt vervangen. De aannemer begint maandag 12 oktober met de werkzaamheden en deze zullen 6 à 7 weken in beslag nemen.

  Lees verder
 • Kruising Freerk Bosgraafstraat – Tjalling H. Haismastraat gestremd vanwege rioolwerkzaamheden

  In verband met een calamiteit aan het riool is de kruising Freerk Bosgraafstraat – Tjalling H. Haismastraat vanaf komende woensdag 30 september gestremd. Wij streven er naar de stremming zo kort als mogelijk te laten duren. Gezien de omvang van de schade is het noodzakelijk de reparatie zo spoedig mogelijk uit te voeren en de gehele kruising af te sluiten.

  Lees verder
 • Werkzaamheden verwijderen pompgemaal Ymkersstrjitte Burgum

  Er zijn de afgelopen tijd al enige werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding van het verwijderen van het pompgemaal in de Ymkersstrjitte. Dit gemaal is door aanpassingen en verbeteringen elders in het rioolstelsel overbodig geworden. Het gemaal wordt vervangen door een vrijverval overstort. Hiervoor wordt het elektragebouwtje en de gemaalput verwijderd en het overstort aangepast.

  Lees verder
 • Werkzaamheden herinrichting stationskwartier Hurdegaryp van start

  Aannemer C. van den Adel is begonnen met de (voorbereidende) werkzaamheden voor de herinrichting van het stationskwartier Hurdegaryp. Tijdens de werkzaamheden worden huidige routes voor fietsers, voetgangers en auto’s tijdelijk verlegd. Verder worden tijdelijke parkeermogelijkheden aangewezen voor bezoekers van het station.

  Lees verder
 • Stationskwartier Hurdegaryp

  Tijdens een inloopbijeenkomst op 25 januari 2018 hebben gemeente Tytsjerksteradiel en provincie Fryslân het voorlopig ontwerp voor het nieuwe Stationskwartier gepresenteerd aan de inwoners van Hurdegaryp. Het stationsgebied wordt ingericht als pleinruimte.

  Lees verder
Archief