Trouwe

Home > Inwoners > Trouwe

Trouwe

As jo trouwe, kinne jo kieze foar in houlikstaspraak yn it Nederlânsk of it Frysk. It trouboekje dat it breidspear meikriget is steld yn it Nederlânsk en it Frysk.

Alle ynformaasje oer trouwen yn Tytsjerksteradiel fine jo op www.t-diel.nl/trouwen.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?