Toelatingsprocedure overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo 2018 en verder

Home > Inwoners > Toelatingsprocedure overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo 2018 en verder

Toelatingsprocedure overeenkomsten maatwerkvoorzieningen Wmo 2018 en verder

Aanbieders van zorg die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst tot levering van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo kunnen gebruik maken van de “Openhouse”-toelatingsprocedure. Het gaat bij deze maatwerkvoorzieningen om de individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en de huishoudelijke hulp.

In deze procedure kunnen alle aanbieders van zorg in aanmerking komen voor een overeenkomst tot levering van Wmo maatwerkvoorzieningen wanneer zij voldoen aan de gestelde eisen en instemmen met de vooraf vastgestelde tarieven. Inschrijving kan gedurende de gehele contractstermijn doorlopend plaatsvinden. De uitvoeringsovereenkomsten garanderen geen omzet. Inwoners met een beschikking kiezen zelf uit de toegelaten aanbieders voor afname van Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Voor toelating tot de Uitvoeringsovereenkomst dient u zich in te schrijven via Negometrix. In Negometrix dient u zorgvuldig de verschillende stappen door te lopen en de benodigde documenten volledig in te vullen en te ondertekenen. Na indiening van de inschrijving volgt controle van de gemeente of u zich kwalificeert en aan alle vereisten voldoet. Door te klikken op de hierbij gevoegde hyperlink komt u in Negometrix op de startpagina om de inschrijfprocedure te starten: www.platform.negometrix.com

Overlegtafels

Zoals in het document Openhouse toelichting procedure is aangegeven, worden regelmatig overlegtafels georganiseerd waarbij overleg plaatsvindt tussen gemeente en (een vertegenwoordiging van) gecontracteerde zorgaanbieders over onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst. Relevante documenten met betrekking tot de overlegtafels worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Documenten Openhouse procedure Wmo

Hieronder vindt u een aantal documenten die betrekking hebben op de Openhouse procedure.


Inschrijven Openhouse procedure

 Overige documenten

Verslagen overlegtafels

2019

2018

2017