Begraafplaatsen

Home > Inwoners > Overlijden > Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft zelf de begraafplaats in Jistrum in beheer. Daarnaast zijn er nog een aantal andere begraafplaatsen in de gemeente

Algemene begraafplaats Jistrum

Deze begraafplaats ligt aan de Schoolstraat 53, 9258 CG in Jistrum. De afdeling Burgerzaken regelt de uitgifte van de graven. Ga naar meer informatie over de begraafplaats in Jistrum.

Begraafplaats, Noardburgum

Het adres is: Hervormde kerk, Rijksstraatweg 15 9257 DR Noardburgum

Kerkhof, Aldtsjerk

Het adres is: Hervormde kerk, Van Sminiaweg 29 9064 KC Aldtsjerk

Kerkhof, Burgum

Het adres is: Hervormde kerk, Nieuwstad 5 9251 LM Burgum

Kerkhof, Earnewâld

Het adres is: Hervormde kerk, Dominee Offerhausweg 1 9264 TH Earnewâld

Kerkhof, Eastermar

Het adres is : Hervormde kerk, Torenlaan 14 9261 VZ Eastermar

Kerkhof, Garijp

Het adres is: Hervormde kerk, Lytse Buorren 33 9263 PP Garyp

Kerkhof, Gytsjerk

Het adres is: Hervormde kerk, Canterlandseweg 63 9061 CA Gytsjerk

Kerkhof, Hurdegaryp

Het adres is: Hervormde kerk, Van Weerden Poelmanstraat 3  9254 CS Hurdegaryp

Kerkhof, Jistrum

Het adres is: Hervormde kerk, Schoolstraat 2  9258 CH Jistrum

Kerkhof, Oentsjerk

Het adres is: Hervormde kerk, Wijnserdijk 9 9062 GP Oentsjerk

Kerkhof, Ryptsjerk

Het adres is: Hervormde kerk, Slachtedijk 5  9256 HG Ryptsjerk

Kerkhof Sumar

Het adres is: Hervormde kerk, Greate Buorren 14  9262 SB Sumar

Kerkhof, Suwâld

Het adres is: Hervormde kerk, Kerkbuurt 4  9265 LS Suwâld

Kerkhof, Tytsjerk

Het adres is: Hervormde kerk, Buorren 44  9255 KL Tytsjerk

Kerkhof, Wyns

Het adres is: Hervormde kerk, Wyns 31  9091 BE Wyns