Overlijden

Home > Inwoners > Overlijden

Overlijden

Als één van uw naasten overlijd, is dat een emotionele gebeurtenis. Als het u overkomt wensen wij u op de eerste plaats veel sterkte toe.

  • Wat te doen bij overlijden?

    Het is goed om te weten welke zaken er geregeld moeten worden. Onderstaand volgt een opsomming van zaken die bij een overlijden direct van belang zijn.

  • Begraafplaatsen

    De gemeente Tytsjerksteradiel heeft zelf de begraafplaats in Jistrum in beheer. Daarnaast zijn er nog een aantal andere begraafplaatsen in de gemeente

  • Crematoria

    De keuze voor begraven of cremeren is persoonlijk en ligt voor iedereen anders. Inmiddels kiezen steeds meer mensen voor cremeren. In de provincie Fryslân zijn verschillende crematoria.