Openhouse toelatingsprocedure overeenkomsten Re-integratie

Home > Inwoners > Openhouse toelatingsprocedure overeenkomsten Re-integratie

Openhouse toelatingsprocedure overeenkomsten Re-integratie

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hanteren voor de inkoop van Re-integratie dienstverlening een Openhouse toelatingsprocedure.

In deze procedure kunnen aanbieders van Re-integratie dienstverlening gedurende de contracttermijn op ieder moment in aanmerking komen voor een uitvoeringsovereenkomst wanneer zij voldoen aan de gestelde eisen en instemmen met de vooraf vastgestelde tarieven.

Het afsluiten van een uitvoeringsovereenkomst garandeert geen omzet voor de aanbieder. Inwoners met een hulpvraag voor re-integratie dienstverlening, en die daarvoor een toewijzingsbesluit van de gemeente hebben, kiezen zelf met hun consulent bij welke gecontracteerde aanbieder de dienstverlening wordt afgenomen.

Voor toelating tot een uitvoeringsovereenkomst dient u zich in te schrijven via Negometrix. In Negometrix dient u zorgvuldig de verschillende stappen door te lopen en de benodigde documenten volledig in te vullen en te ondertekenen. Na indiening van de inschrijving volgt controle van de gemeente of u zich kwalificeert en aan alle vereisten voldoet. Via Negometrix kunt u de inschrijfprocedure starten. 

Overlegtafels

Zoals in het document “Toelichting op de Openhouse toelatingsprocedure Re-integratie dienstverlening” is aangegeven, worden regelmatig overlegtafels georganiseerd waarbij overleg plaatsvindt tussen gemeente en (een vertegenwoordiging van) gecontracteerde aanbieders over onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst. Relevante documenten met betrekking tot de overlegtafels worden gepubliceerd op de website van de gemeente.


Verslagen overlegtafels

2019

  • Er zijn nog geen verslagen beschikbaar van 2019

2018


Documenten inschrijven Openhouse toelatingsprocedure Re-integratie