Wegwerkzaamheden en stremming doorgaande weg Tytsjerk

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Wegwerkzaamheden en stremming doorgaande weg Tytsjerk

Wegwerkzaamheden en stremming doorgaande weg Tytsjerk

Dit item is verlopen op 22-12-2019.

De doorgaande weg door Tytsjerk binnen de bebouwde kom is aan onderhoud toe. De weg is daarom afgesloten van 28 oktober tot uiterlijk 29 november.

Werkzaamheden
In nauw overleg met Dorpsbelang wordt het huidige wegprofiel (asfalt met bestrating) gewijzigd in volledig asfalt. Er was sprake van geluidsoverlast en ongewenste trillingen door de overgang van de verschillende verhardingssoorten. Op een aantal plaatsen worden goten langs het asfalt aangebracht voor de afwatering.

Hinder
De werkzaamheden gaan onvermijdelijk voor hinder zorgen. Het doorgaande verkeer wordt via borden omgeleid. Houdt hierbij rekening met extra reistijd. Fietsers en voetgangers kunnen via de trottoirs langs de weg. Aanwonenden kunnen tijdelijk niet met de auto bij de woning komen. Zij worden rechtstreeks door de aannemer geïnformeerd over de planning.

Planning
Het werk wordt uitgevoerd door Oosterhof Holman infra uit Grijpskerk. Zij beginnen 28 oktober met het verwijderen van de huidige verharding, vanaf de drempel bebouwde-kom zuidzijde (bij de kerk) tot kruispunt De Jister. Deze fase is naar verwachting uiterlijk 29 november gereed. In het voorjaar van 2020 wordt gestart met de volgende fase. Dan wordt de rest van de doorgaande weg voorzien van nieuwe wegprofielen